2017-11-12T19:42:01+01:00 12. новембра, 2017. 19:42 |

ЛИСТАМО РЕЧ НАРОДА: Осамдесет стипендиста

У ИНДУСТРИЈСКО – ЕНЕРГЕТСКОМ КОМБИНАТУ  КОСТОЛАЦ

Осамдесет стипендиста

(Објављено 9. новембра 1973. године)

У Индустријско-енергетском комбинату Костолац размишља се о могућности да се студентима две завршне године студија признају у радни стаж. Такође ће се изучити могућност да се свим радницима  који желе да стекну веће квалификације или да заврше одговарајућу високу или вишу школу, признају сви трошкови школовања.

Индустријско-енергетски комбинат Костолац и до сада је поклањао велику пажњу школовању сопствених кадрова. Поред издвајања позамашних средстава за реализовање програма преквалификације рудара Ћириковца и других облика школовања радника уз рад, Комбинат годишње издваја близу 500.000 динара за стипендије и друге трошкове школовања око 80 студената и ученика средњих и других школа. Стипендисти су у највећем броју деца радника Комбината и учесника Народно-ослободилачког рата. Поред стипендија  Комбинат им обезбеђује бесплатно књиге и школски прибор.