2019-03-06T10:24:37+01:00 6. марта, 2019. 10:08 |

Литас више не превози ученике

 Аррива Литас издала је саопштење у коме стоји да од данас,  6. марта,  Литас нема могућност да бесплатно превози ученике Града Пожаревца без формално-правног основа, односно без уговора са Градом.
„Следећи нашу пословну стратегију и политику одговорног привредног друштва, управо супротно од саопштења Града Пожаревца, Арива Литас инсистира на законитости у спровођењу поступка јавне набавке превоза ученика основних и средњих школа пре, у току и после поступка јавне набавке.
Дајемо пуну подршку Комисији за јавне набавке да у законском року донесе одлуку о избору новог превозника за ученике основних и средњих школа Града Пожаревца“, стоји у саопштењу.