2021-05-11T09:25:54+02:00 11. маја, 2021. 09:25 |

ЛПА Града Пожаревца: Рок за уплату пореза 17. мај

Локална пореска администрација Града Пожаревца обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 17. мај рок за уплату обавезе за други квартал годишњег пореза на имовину за oву годину. Према Закону о порезима на имовину, порез се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.

Напомиње се да порески обвезник – физичко лице, по решењу о утврђивању пореза на имовину за 2021. годину, има обавезу да у року од 15 дана од дана пријема решења плати позитивну разлику између доспеле кварталне обавезе по том решењу и аконтационо плаћене обавезе (износ обавезе за последњи квартал из решења за 2020. годину).

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању, као и покретање прекршајног поступка.

Локална пореска администрација ће изаћи у сусрет обвезницима који нису у могућности да своје обавезе измире радним данима тако што ће шалтери радити и у суботу, 15. маја, у времену од 8 до 12 часова.