ИЗЈАШЊАВАЊЕ ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

Ученици који у школској 2022/23. години завршавају осми разред, могу да се од 1. до 30. децембра изјасне који ће тест, од пет понуђених предмета, биологија, географија, историја, физика или хемија, радити као трећи тест на завршном испиту. Ученици могу да се изјасне на два начина, писаним путем у школи или електронским.

Новина на предстојећем полагању мале матуре је што се уместо комбинованог теста као трећег, сада бира само један од понуђених предмета.

Велиша Јоксимовић, начелник Школске управе за Браничевски и Подунавски округ у Пожаревцу о измени у полагању каже:

-Ове године је промењен правилник о полагању завршног испита за упис ученика у средњу школу на крају основног образовања. Даље се полажу три теста, из српског језика и књижевности, из математике и трећи, уместо комбинованог теста, полагаће се један предмет из групе од пет предмета из друштвених или природних наука.

Максимално сто поена

Максималан број поена за упис у средњу школу је и даље сто. Успех постигнут у основној школи вреднује се са највише 60 поена, док ученик на малој матури може да „заради“ највише 40 бодова. Тестови из српског језика и математике носе највише по 14 поена, а из изборног предмета 12 поена.

 ПРОБНИ ТЕСТОВИ

В. Јоксимовић

Ученици осмог разреда ће пре полагања завршног испита који је планиран 21. и 22. и 23. јуна, имати пробни завршни испит 24. и 25. марта. Тада ће проверити своја знања за завршни испит:

-Дакле, измена је само у предмету који се бира, а све остало, процедура и начин полагања остају исти. Ова измена је настала на основу испитивања стручних

служби Министарства просвете и надлежних завода. Проценило се да тестови треба да се ускладе са интересовањем ученика тако да они могу да бирају према својим склоностима, а и усмерењима за даље школовање. Ученик тако има слободу избора.

У складу са упутством Министарства просвете, сваки ученик ће имати прилику и могућност да промени изборни предмет закључно са 1. фебруаром 2023. године у школи коју похађа:

 -Ми саветујемо ипак, да се избор предмета заврши до 30. децембра јер је више времена за припрему, каже Јоксимовић и још објашњава:

-Нису сви ученици опредељени за једну област, некоме више леже природне, некоме друштвене науке.

Ученици и њихови родитељи треба да знају и да су сви тестови конципирани на три нивоа постигнућа, основни, средњи и напредни.

-Очекује се да сви ученици остваре тестове најмање на основном нивоу, и по досадашњем искуству бар 80 одсто то и учини што је у неку руку национални стандард. Негде око 50 одсто ученика тестове реши на средњем нивоу и око 20 одсто ученика на напредном нивоу.

Припреме у већини основних школа за полагање мале матуре из српског језика и математике су већ почеле.

Д. Деурић

Share.

Comments are closed.

Skip to content