2021-07-24T10:09:30+02:00 24. јула, 2021. 10:09 |

Мали кнежев конак у Кучеву

Среска зграда (капетанија) у којој се данас налази Општинска управа Кучева првобитно је носила назив кнежев конак уз додатак Мали да би се разликовао од оног у Пожаревцу. 

Остаје записано да је конак у Кучеву  подигао  „честити кнез Милош тридесетих година 19. века и наменио га за капетанију, капетанов стан кад благоизволи доћи у Звижд“. 

Извор: е-kucevo


„Мали  кнежев конак“ је зидан од камена са скромном и лепом фасадом и орнаментима. По средини зграде је простран улаз. Лево крило, од службеног улаза, служило је за канцеларије (службене просторије), а десно за капетанов смештај.

Подрум испод канцеларија служио је за апсану, а онај испод стана, за оставу.

Пространо двориште на коме је данас зелена пијаца користили су затвореници за шетњу и друге потребе, а огромна столетна липа у дворишту  служила је за одмор у дебелој хладовини…“

Лепа фасада среске зграде у разним временима и дунђерским захватима скоро да је сасвим уништена, до непрепознавања. Њена лепота враћена је у  првобитно стање тек 2002. године. Како је зграда била под заштитом државе морало је све, до детаља да се приведе првобитном изгледу.

Завод за заштиту споменика културе из Смедерева дозволио је само измену унутрашњих зидови у приземљу и крова.

Фото: В.Винкић