Седницом је председавала Горанка Стевић

На трећој седници Скупштине општине Мало Црниће којом је председавала Горанка Стевић разматрано је 27 тачака дневног реда, а једна од најважнијих био је програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2024. годину.

Укупан фонд за овај програм, према речима председника Општине Малише Антонијевића у основи износи 10 милиона динара и подстицаји су уврштени у пет мера. Прва мера односи се на регрес за репродуктивни материјал, односно вештачко осемењавање. Подстицај по грлу износи 1.500 динара, а максимално 60.000 динара по кориснику, односно за максимално 40 грла.

Малиша Антонијевић

-Друга мера је суфинансирање камата на пољопривредне кредите. Износ кредита који корисник користи није лимитиран. У случају да је износ камате до 30.000 динара она се суфинансира у износу од 100 одсто, а у случају камате веће од 30.000 динара, корисник финансира камату самостално. Следећа мера се односи на инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава. Ту је повећан број грла у односу на прошлу годину са пет на 10 и финансирање се одобрава за куповину: квалитетних грла оваца и коза старости од 6 до 24 месеца за производњу млека и меса. Максималан износ по купљеном грлу износи 20.000 динара за максимално 10 женских грла и 30.000 динара за једно мушко грло. За набавку квалитетних назимица, максималан износ по купљеном грлу износи 35.000 динара за максимално пет женских грла и 40.000 динара за једног нераста по газдинству.  Што се набавке пољопривредне механизације тиче, износ подстицаја је 75 одсто инвестиције без ПДВ-а, до максималног износа инвестиције од 200.000 динара. Минималан износ инвестиције за пољопривредне машине и опрему је 60.000 динара. За подизање нових или обнављање постојећих производних и матичних засада воћњака, хмеља и винове лозе, као и за подизање пластеника за производњу поврћа воћа, цвећа и расадничку производњу биће издвојено 50 одсто од плаћених трошкова за саднице или куповину пластеника, а максимално 100.000 динара по кориснику.

Четврта мера се односи на одрживо коришћење пољопривредног земљишта и подразумева анализу земљишта и ту максималан износ подстицаја по кориснику износи 15.000 динара. Последња, пета мера су подстицаји за промотивне активности за учешће на сајмовима и изложбама и ту ће по кориснику бити издвојено 100.000 динара, рекао је Антонијевић. Он је позвао све пољопривредне произвођаче да аплицирају за подстицаје, јер и поред тога што је буџетом за овај програм предвиђено 10 милиона динара, уколико буде интересовања, сваким наредним ребалансом средства ће бити увећана на овој позицији. У прошлој години 192 корисника су остварила право на подстицај, од тога 58 корисника је искористило регрес за осемењавање, 41 пољопривредник кредитну подршку, за набавку коза, оваца и назимица 22 корисника, три корисника за набавку пластеника, 68 корисника је купило прикључне пољопривредне машине и један корисник је искористио подстицај за наводњавање.

                          О РАДУ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА

У наставку седнице анализирано је пословање ЈКП „Чистоћа“ у 2023. години. У посматраном периоду Комунално предузеће је остварило пословне приходе у износу од 57.589.000 динара, расходи су на нивоу од 53.959.000 динара, тако да је нето добит 1.253.000 динара. Програмом пословања планирано је коришћење субвенција у износу од 700.000 динара.

Дата је сагласност на извештаје о раду Општинске управе, Општинског правобранилаштва и финансијских извештаја о раду основних школа на територији општине Мало Црниће за 2023. годину. Такође, већином гласова усвојен је извештај о раду Штаба за ванредне ситуације за протеклу годину и годишњи план рада за 2024. годину, као и оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда.

Усвојен је и извештај Центра за социјални рад општине Мало Црниће о остваривању проширених права и облика социјалне заштите грађана за 2023. годину. У току протекле године одобрена су 194 захтева за једнократну помоћ и за те намене из општинског буџета је утрошено 1.002.018 динара. Право на помоћ у кући остварила су три корисника, а што се тиче социјалног становања у заштићеним условима, од укупно шест станова тренуто се користе четири, у којима се налази 12 корисника.

Дата је сагласност на извештај о раду Библиотеке „Србољуб Митић“ за 2023. годину и план и програм рада ове установе у текућој години. Током протекле године Библиотека је објавила пет наслова, организовала 12 промоција књига, четири изложбе слика, музички концерт, низ радионица за децу, такмичење рецитатора, групне и појединачне посете библиотеци… Приходи из буџета били су 8.122.600 динара, од чега је  из Министарства културе добијено 400.000 динара за пројекте.

-Деца су основна циљна група рада библиотеке. Рад са Предшколском установом и основним школама биће нам веома значајан и у 2024. години и трудићемо се да интензивирамо сарадњу са овим васпитно – образовним установама. Такође, акценат ће бити на сарадњи са удружењима, организовање манифестација, набавци књига, рад са корисницима, дигитализацији, за шта смо од Министарства културе добили 500.000 динара, казала је диекторка Данијела Божичковић Радуловић.

Одборници су дали зелено светло на записник Комисије за спровођење поступка непосредне погодбе за прибављање у јавну својину катастараске парцеле у КО Црљенац, одлуку о располагању становима у својини Општине и измену одлуке о откупу станова у јавној својини Општине Мало Црниће. Такође, дата је сагласност на употребу имена Мало Црниће у имену привредног субјекта МЦ медија центар – радио телевизија Мало Црниће.

За нове чланове Штаба за ванредне ситуације именовани су Сандра Митровић, Анђелка Миљковић и Данијела Цвејић. У Управни одбор Центра за културу Мало Црниће именовани су Милош Ивић, Радица Николић, Звонко Стојковић, Драгана Алексић и Емина Ивановић, док ће Надзорни одбор ове установе чинити: Санела Савић, Драгана Савић и Јелена Стојадиновић.

Дарко Динић

Share.
Leave A Reply

Skip to content