Пажњу одборника Скупштине општине Мало Црниће на последњем овогодишњем заседању заокупио је нови буџет који ће важити у 2022. години, а који је усвојен са 20 гласова „за“.

Говорећи о најважнијим карактеристикама новог буџетског документа, председница Скупштине општине Горанка Стевић је истакла да су укупни приходи и примања пројектовани у износу од 348.249.147 динара, расходи и издаци предвиђени су у висини од 642.423.858 динара, а буџетски дефицит утврђен на нивоу од 294.174.711 динара ће се финансирати из пренетих неутрошених средстава из ранијих година.

-Приликом утврђивања потребних расхода буџета за наредну годину, пошло се од предлога финансијских планова директних и индиректних корисника и анализе њихових захтева и могућности средстава буџета да се ти расходи финансирају. Расходи и издаци Општине за 2022. годину планирани су у оквиру раздела директних корисника буџета и то за следеће врсте расхода: Скупштина општине, председник Општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и Општинска управа, казала је Горанка Стевић.

РАЗВОЈНА КОМПОНЕНТА БУЏЕТА

Образлажући основне одреднице буџета за наредну годину, председник Општине Малиша Антонијевић је нагласио да је уложен велики напор како би најважнији финансијски документ био израђен на здравој основи, без задуживања локалне самоуправе.

-Трудили смо се да и буџет за 2022. годину буде развојни и општина Мало Црниће ће бити једно велико градилиште, у шта ћете се врло брзо уверити. Један од приоритета и капиталних пројеката који нас очекује јесте изградња новог Дечијег вртића чија је укупна вредност 165,5 милиона динара. Као и у 2021. години наставићемо са реализацијом Програма локалног економског развоја кроз давање субвенција приватним предузећима за подстицање конкурентности у укупном износу од 10 милиона динара. Наставићемо са асфалтирањем улица по насељима, изградњом атарских путева, опремањем и повезивањем бунара у Божевцу, изградњом водоводне мреже у Кули и магистралног цевовода Калиште – Топоница. Наравно, неће изостати подршка социјално најугроженијим категоријама становништва, док ће за мере подршке руралном развоју бити издвојена средства у висини од 9,6 милиона динара. За развој туризма опредељено је 4,5 милиона, доста пажње поклањамо заштити животне средине и тренутно радимо пројекат рекулитивације депоније у Салаковцу и надамо са да ћемо у блиској будућности преко трансфер станице која ће бити изграђена у Петровцу решити проблем са отпадом. Значајна средства су опредељена за основно образовање и примарну здравствену заштиту. Без обзира што више нисмо оснивачи Дома здравља ми и даље пружамо новчану подршку, како би грађани наше општине добили што квалитетнију здравствену услугу, а у плану нам је и реконструкција амбуланти по насељима. Повећали смо средства за развој културе и информисања, цркве и верске заједнице, спорт и енергетску ефикасност, где смо уз подршку министарства определили 10 милиона динара за уградњу соларних панела, рекао је између осталог Антонијевић.

Шеф Одборничке групе „УПП мањине- Пресек“ Ратко Станисављевић сматра да усвојени буџет нема довољно развојних компоненти и да се недовољно средстава издваја за организацију саобраћаја и саобраћајну инфраструктуру, а да се са друге стране, према његовим речима велики износ опредељује за примарну здравствену заштиту, иако Дом здравља више није у надлежности локалне самоуправе.

У наставку седнице одборници су дали зелено светло на допуњени програм ЈКП „Чистоћа“ за ову годину и програм пословања овог предузећа за 2022. годину. Иначе, у овогодишњем програму мења се износ прихода за обављање делатности јавног осветљења, јер је четвртим ребалансом одобрено додатних 500.000 динара. У 2022. години планирани приходи су на нивоу од 62,3 милиона динара, расходи 62.253.500 динара, тако да је очекивана добит предузећа 46.500 динара. Директор ЈКП „Чистоћа“ Мирослав Живојиновић је подсетио да комунално предузеће осму годину заредом послује позитивно и од својих текућих средстава исплаћује кредите који се на годишњем нивоу крећу око 3 милиона динара, тако да је посматрајући са те стране добит задовољавајућа.

Већином гласова усвојен је Кадровски план органа Општине за 2022. годину, измењене одлуке о локалним комуналним таксама, Статута Библиотеке „Србољуб Митић“, Центра за културу, одлуке о снабдевању водом и додели ЈКП „Чистоћа“ на управљање, одржавање, унапређење и проширење секундарне водоводне мреже у насељу Кула – наставак прве фазе у дужини од 524 метра.

За заменика секретара Изборне комисије општине Мало Црниће и секретара Комисије за спровођење комасације у делу катастарске општине Топоница именован је Душан Ивковић, дипломирани правник из Смољинца.

Нови чланови Управног одбора Предшколске установе „14. октобар“ су: Марко Рајић, Драган Стојадиновић, Зоран Ђорђевић, Миладинка Стојадиновић, Сања Марковић, Марија Милошевић, Кристина Златковић, Сања Стојићевић и Ивица Милосављевић. Локални савет родитеља чиниће: Данијела Недић, Мирјана Славковић, Марија Костић, Јелена Богић, Ивица Милосављевић, Марина Срејић, Ана Марија Радосављевић, Аца Марјановић, Јелена Рајић и Живорад Милутиновић.

Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content