Директорка Тина Капларевић

Зубни техничар у Медицинској школи је профил са дугом традицијом, постоји још од давне школске 1962/1963. године. Последњих година све је веће интересовање за упис па и минималан број поена потребних за упис за овај профил из године у годину расте. Зубни техничар је креативно и перспективно занимање.

-Зубни техничар је део тима кога чине још стоматолог и стоматолошка сестра, и по правилу нема директни контакт са пацијентима. Задатак зубног техничара је да применом разних метода успостави надокнаду недостајућих зуба, способност жвакања, фонетику и естетику. За обављање радних задатака неопходни су: стручност, спретност, инвентивност и друге компетенције којима ученици у нашој Школи овладавају уз помоћ стручног наставног кадра, појашњава Тина Капларевић, директорка Медицинске школе.

Од 2007. године ученици вежбе и наставу у блоку прате у једном од најсавременијих кабинета у Србији, опремљеном по свим правилима савремене струке. У оквиру практичних вежби и наставе у блоку у зуботехничком кабинету, ученици се детаљно упознају са коришћењем различитих специјализованих апарата и материјала везаних за израду свих врста зубних надокнада, што им омогућује самосталност у обављању посла након завршетка средње школе.

Од уско стручих предмета ученици имају: морфологију зуба, фиксну протетику, тоталну и працијалну протезу, ортодонтске апарате и технологију зуботехничких материјала. У кабинету сваки ученик има своје радно место на специјалном зуботехничком столу, у оквиру кабинета постоји и гипс сала, као и сала за ливење, а такође постоји и стоматолошка ординација.

Свака од ових јединица опремљена је свим неопходним апаратима по правилима струке, као што су индукциони роткас апарат за ливење метала, пећи за предгревање и жарење, пећ за керамику, полир мотори, микромотори, затим, апарати за вакуумско мешање, хидраулична преса, стоматолошка столица са машином, рендген апарат, стерилизатор, апарат за ултразвучно скидање каменца и многи други апарати и наставна средства.

-По завршетку школовања на овом профилу ученици се оспособљавају за рад у приватном и јавном сектору: у зуботехничким лабораторијима при болницама, домовима здравља и стоматолошким ординацијама, а могу отворити и властите зуботехничке лабораторије уз одобрење Министарства здравља.С обзиром на то да је зубни техничар образовни профил четвртог степена, са диполомом наше школе ученици могу и наставити школовање и уписати се на Стоматолошки факултет, Медицински факултет, на скоро све факултете природног и друштвеног усмерења као и факултете уметности, поручује директорка Капларевић.

Дугогодишња традиција и квалитетан кадар је гаранција да ћете у Медицинској школи стећи све вештине и технике неопходне за квалитетно, професионално и одговорно обављање посла, што свакако доводи и до брзог запошљавања.

Share.

Comments are closed.

Skip to content