2021-09-19T10:18:29+02:00 19. септембра, 2021. 10:18 |

Мере заштите складишта и зрна

КАКО ПРОТИВ СКЛАДИШНИХ ШТЕТОЧИНА?

Да би се сачувао квалитет зрна пшенице и кукуруза након ускладиштења неопходно је обезбедити квалитетне услове за чување рода. Основно је омогућити проветравање како би се од самог почетка спречила појава штетних микроорганизама, а још важније је сузбијање штетних инсеката пре и после уношења пшенице и кукуруза. Складишне штеточине су најзначајнији узрочници пропадања зрна. Штете могу бити и веће од 10 одсто. 

      Пре самог складиштења неопходно је складишни простор очистити и обавити дезинсекцију јер нам је добро познато да постоје штетни инсекти који могу причинити значајне штете. Уколико не обавимо мере заштите складишта и зрна, штете ће бити неизоставне.      

      Најзначајније складишне штеточине пшенице и кукуруза су: Житни жижак (Sitophilus granarius), Жижак пиринча (Sitophilus oryzae), Житни мољац (Sitotroga cerealella) и Кестењасти брашнар (Tribolium castaneum).

      Све наведене штеточине хране се зрном кукуруза и пшенице, а могу представљати проблем и другој ускладиштеној роби. Због тога је неопходно, поред физичког чишћења празних простора за складиштење урадити и хемијско третирање, а након тога обавити и директно третирање зрна пшенице и кукуруза са средствима регистрованим за сузбијање наведених штеточина. У ту сврху могу се користити препарати на бази a.m. pirimifos metil, malation, cipermetrin i deltametrin.

Драгана Урошевић,
дипл.инж. заштите биља у ПССС Пожаревац