Милена Павловић Барили, име значајно у свету уметности (сликарства и поезије) – била је ученица Пожаревачке гимназије. Миодраг Б. Протић у Милениној биографији наводи да је „отишла у Рим када је имала шест недеља, вратила се када јој је било осам месеци, у трећој години црта кокоши и пилиће, у петој чита дечје новине, учи српски и италијанск, у шестој са мајком поново одлази у Италију па прелази у Ницу где учи француски, у Бергаму завршава први и други разред основне школе, а трећи и четврти у Пожаревцу…“

     Истражујући богату историју Пожаревачке гимназије у уписници за 1919. годину наилазимо на податке да је те године Милена била ученик првог разреда Државне реалне гимназије у Пожаревцу. У уписници под бројем 43 стоји: „Милена Павловић, рођена 23. окробра 1909. године у Пожаревцу, мајка Даница, отац Бруно Барили, музичар, мајка издржава“.

     Са њом у разреду били су: Марко Анаф, Љубица Кузмановић, Милица Димитријевић, Миљко Маринковић… укупно њих 64. Када се погледају оцене види се да је Милена имала све одличне оцене, а предмети су били:  наука хришћанска, српски језик, земљопис, јестаственица, математика, цртање, краснопис, певање, свирање и женски рад. Милена је такође била одлична и када је у питању владање и вредноћа, а од изостанака имала их је те школске године 34 и то оправданих.

     Ови подаци се овим приликом по прву пут публикују и имају амбицију да преко листа „Реч народа“ уђу у све званичне будуће публикације о Милени. Овај прилог је скроман допринос осветљавању живота и дела велике уметнице поникле у овом крају.

(Радмила Миловић, проф. историје)    

Share.

Comments are closed.

Skip to content