2017-12-04T21:03:59+01:00 1. децембра, 2017. 19:07 |

МОЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Реконструкција нисконапонске мреже

Унасељу „Расадник“ у Петровцу отпочели су радови на реконструкцији нисконапонске мреже. Планирана је замена кабловских снопова – плетенице у дужини од 300 метара. Радови се изводе како би се побољшала енергетска ситуације у овом делу града.


У ГРАДСКОЈ ТОПЛАНИ:  Нов котао

Градска топлана у Петровцу на Млави, која послује у оквиру КЈП „Извор” , после готово четрдесет година обезбедила је нов котао на мазут јачине 2.5 мегавата.  Средства су обезбеђена заједничким улагањем КЈП „Извор” и Општине Петровац на Млави. Циљ инвестиције је уштеда енергената односно повећање енегетске ефикасности.  У плану је да се током следеће године замене и преостала два котла монтирана1981. и 1983. године.


САНАЦИЈА  И ЧИШЋЕЊЕ КОРИТА МЛАВЕ

                                                                  Заштита од плављења

 У Петровцу су у току радови на санацији речног корита Млаве. Радове су прошле недеље обишли  председник Општине Душко Нединић, заменик председника Општине Горан Ристић, заменик председника Скупштине Дејан Живановић и помоћник председника Борис Гвоздић.

Радови обухватају  уређење корита од главног моста низводно до Вашаришта,  санацију речног корита реке Бусур на ушћу у Млаву, чишћење од наноса речног корита узводно од моста код  „Солитера“ , посебно у делу кој ије у пређашњим поплавама био црна тачка јер је у том потезу река пробијала бедем и плавила десну обалу Млаве и изградњу бетонског зида, заштитног бедема од малог висећег моста до главног моста на десној обали Млаве.

Поучена лошим искуством из прошлости, Општина се заштитом приобаља од плављења Млаве озбиљно бави како би се потенцијални ризици свели на минимум  и на тај начин заштитила имовина и животи грађана.  У зависности од временских прилика,  радови ће трајати од 30 до 60 дана.