Доследно поштовање закона  

Стручњаци огранка „ТЕ−КО Костолац“ мере квалитет воде, ваздуха, буке и радиоактивности у Костолцу континуирано током целе године. Да би се пратио утицај енергетских објеката у Костолцу на животну средину, на 43 места узоркују се угаљ са додавача, електрофилтерски пепео и шљака, пепео са депоније, биљне културе и земљиште, површинске и отпадне воде. Предраг Цвијановић, шеф Службе за управљање заштитом животне средине, каже да су мерења квалитета ваздуха у 2017. рађена на сва четири блока костолачких термоелектрана.


          − У току 2017. имали смо пробни рад система за одсумпоравање. У том периоду вредност емисије SО2 на блоку Б1 кретала се испод граничне вредности, која за сумпор-диоксид износи 200 милиграма по кубном метру. Вредност емисије прашкастих материја на оба блока ТЕ „Костолац Б“ била је испод граничне, наводи Цвијановић.

             Мерење квалитета амбијенталног ваздуха спроводи се на четири мерна места, а сумпор-диоксид и чађ нису прешли граничне вредности ни на једном мерном месту.

                                  Продаја и збрињавање  отпада

 

          Огранак „ТЕ-КО Костолац“ годишње прода око 16.300 тона пепела за цементаре. Продају се и трансформатори, гвожђе и метални отпад – легуре бакра, бронзе и месинга, каблови и алуминијумски лимови. У огранку се збрињава отпад који нико не жели да откупи, као што су минерална вуна и јонска маса, па чак и стакло. Иако је реч о неопасном отпаду, због ниске откупне цене, нико не жели да га преузме.

              Екстерном контролом вода прати се утицај отпадних вода ТЕ „Костолац А“, „Костолац Б“ и Копа „Дрмно“ на површинске и подземне воде, тако што се испитује квалитет воде на пет мерних места на Дунаву и Млави, а утицај депоније пепела на квалитет подземних вода испитује се на седам мерних места. Утицај депоније угља на подземне воде, као и ефикасност рада уређаја за пречишћавање санитарних вода испитују се на по два мерна места, док се квалитет атмосферских вода прати на једном мерном месту. На локацији ТЕ „Костолац Б“ у завршној фази су припреме за изградњу постројења за третман отпадних вода. Цвијановић је истакао да је бука била испод граничних вредности, a радиоактивност у границама природног фона зрачења.

            − У огранку „ТЕ-КО Костолац“, у складу са важећим уредбама, законима и процедурама ЕПС-а, ради се раздвајање отпада, складиштење и продаја одређених врста. Део отпада се продаје, за део се плаћа оператерима да га збрину, док се један део уклања по уговору о пословно-техничкој сарадњи са оператером без накнаде, објашњава Цвијановић.

Share.

Comments are closed.

Skip to content