04Први пут у Србији и региону у рударству биће примењен систем дренаже по методи која се до сада користила само у грађевинарству за стабилизовање терена. На Површинском копу „Дрмно“ у току је изградња дренажног система за превентивно исушивање дела унутрашњег одлагалишта Копа „Дрмно“ у функцији сигурног одлагања откривке методом преоптерећења са уградњом вертикалних цилиндричних дренова од композитног материјала.

Укупна вредност уговора износи 300 милиона динара, истиче Драгослав Славковић, управник Сектора производње, који и надзире извођење радова. После елементарних непогода 2014. године, када је део Копа „Дрмно“ био поплављен, уочена је одређена нестабилност на делу унутрашњег одлагалишта. Након спровођења комплетне процедуре и поступака утврђивања конкретне ситуације, Рударски институт из Београда направио је пројектну документацију и омогућен је почетак радова на дренажи.

–Оваква врста пројекта први пут се реализује у области рударства на нашим просторима, а можда и шире. Реч је о једном пионирском, озбиљном и технички захтевном пројекту, због чега смо превентивно кренули у реализацију пројекта исушивања дела унутрашњег одлагалишта да би се дугорочно обезбедила стабилност, објашњава Славковић.

Радови се одвијају на простору димензија 100 са 300 метара.

– Пројекат се први пут имплементира у рударству, али ова метода се примењује у грађевинарству за фундирање и стабилизацију нестабилних терена предвиђених за изградњу железничке пруге, аеродрома, ауто-пута… На простору од три хектара планирано је да се изгради 700 бушотина, укупне дужине 7.700 метара. Просечна дубина бушотина креће се од 10 до 12 метара, истиче Владан Чановић, одговорни пројектант, инжењер хидрогеологије.

Ради се на најнижем делу унутрашњег одлагалишта, на којем је било највише муља и воде у поплавама и на којем је био лоциран главни водосабирник.

КОНТРОЛА

Први ефекти новог система дренаже на „Дрмну“ биће видљиви тек када се преко изграђеног дренажног система буде одлагала јаловина. Зато је планирано и успостављање система надзора којим ће се пратити функционисање дренажног система, динамика исушивања терена и укупни ефекти. Сви послови треба да се заврше током јуна.

Share.

Comments are closed.

Skip to content