2018-03-19T14:43:52+01:00 19. марта, 2018. 09:46 |

НА МОГИЛИ ОД 27. МАРТА: Вежбе Војске Србије

Јединице Војске Србије 27, 28. и 29. марта, у времену 7 – 18 часова изводиће вежбе са бојним минско – експлозивним средствима на полигону „Могила“, који захвата објекте: Циганске ливаде (тт 79.5) – Могила – т.124 – Градско брдо.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеном времену.

Полигонски – вежбовни простор у којем ће се изводити вежбе са бојним МЕС биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: „НЕ ИДИ ДАЉЕ – МИНЕ“ и обезбеђен стражарима.

У току извођења активирања МЕС, у датим рејонима долазиће до долета делова материјала који се руши, земље и камена и представљају сталну опасност за лица која се не придржавају овог обавештења, јер могу да изазову погибију или тешко повређивање лица која су у близини.

Све информације о реализацији гађања, могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу.