2020-03-12T11:00:56+01:00 12. марта, 2020. 11:00 |

На полигону „Могила“ 13. и 17. марта: Вежбе бојним минско-експлозивним средствима

Јединице Војске Србије 13. и 17. марта, у времену од 7 до 18 часова, извешће вежбе са бојним минско – експлозивним средствима на полигону „Могила“ који обухвата Циганске ливаде (тт 79.5) – Могила – т.124 – Градско брдо.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеном времену.

Такође, полигонски вежбовни простор у којем ће се изводити вежбе са бојним МЕС бићеобезбеђен стражарима и обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: „НЕ ИДИ ДАЉЕ – МИНЕ“ .

У току извођења активирања МЕС, у датим рејонима долазиће до долета делова материјала који се руши, земље и камена и представљају сталну опасност за лица која се не придржавају овог обавештења, јер могу да изазову погибију или тешко повређивање лица која су у близини.

Обавештава се становништво да у наведеном периоду не борави у означеном простору и да је најстроже забрањено свако прикупљање и дирање неескплодираних минско-експлозивних средстава, јер је то опасно по живот. При наиласку на неексплодирана МЕС, свако лице дужно је да о томе одмах обавести најближе органе полиције или Команду ЦО Ков у Пожаревцу.
Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирањем неексплодираних МЕС и њихових делова.
Све информације о спровођењу гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу.