Јединице Војске Србије изводиће вежбе са бојним минско – експлозивним средствима на полигону „Могила“ 8. и 9. новембра, у времену од 10 до 16 часова. Овај простор захвата објекте Циганске ливаде (тт 79.5) – Могила – т.124 – Градско брдо.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеном времену. Такође, полигонски, вежбовни простор на коме ће се изводити вежбе са бојним МЕС биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: „НЕ ИДИ ДАЉЕ – МИНЕ“ и биће обезбеђен стражарима.

У току извођења активирања МЕС, на овим рејонима долазиће до долета делова материјала који се руши, земље и камена и представљају сталну опасност за лица која се не придржавају овог обавештења, јер могу да изазову погибију или тешко повређивање лица која су у близини.

Обавештава се становништво да у наведеном периоду не борави у означеном простору и да је најстроже забрањено свако прикупљање и дирање неескплодираних минско – експлозивних средстава, јер је то опасно по живот. При наиласку на неексплодирана МЕС свако лице дужно је да о томе одмах обавести најближе органе полиције или Команду ЦО Ков у Пожаревцу.

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирањем неексплодираних МЕС и њихових делова.

Све информације о спровођењу вежбе могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу.

Share.

Comments are closed.

Skip to content