На скупштинском заседању локалног парламента у Малом Црнићу усвојен је први овогодишњи ребаланс буџета, а према речима председнице СО Горанке Стевић разлог за његово доношење јесте расподела прихода и расхода у складу са стварно пренетим средствима из претходне године на консолидованом рачуну трезора Општине, као и пренетих обавеза за које се нису стекли услови плаћања у 2018. години. Пренете обавезе се у највећој мери тичу незавршених инвестиција. Овом одлуком планирају се укупни приходи и примања у износу од 497.430.749 динара, од чега текући приходи и примања износе 319.116.184 динара, пренета средства 175.369.565 динара и средства других извора 2.945.000 динара.

            -Највеће измене су се десиле код Општинске управе где је извршена прерасподела вишка прихода на расходе настале у 2018. години, а који у овој години имају карактер пренетих обавеза, као и на расходе који су се накнадно појавили као неопходни. Измене су претрпели програми: комуналне делатности, пољопривреда и рурални развој, заштита животне средине, организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, социјална и дечија заштита, развој спорта и омладине и опште јавне услуге Управе. Предложени  ребаланс не угрожава инвестиције које су опредељене одлуком о буџету за 2019. годину. Маса пренетих средстава је била довољна да покрије пренете обавезе тако да инвестиције планиране за ову годину несметано настављају своју реализацију, казала је Стевићева.

            Образлажући извештај о извршењу буџета Општине за период јануар – децембар 2018. године, председник Општине Мало Црниће Малиша Антонијевић је казао да он приказује планиране и остварене приходе и примања, расходе и издатке по економским  класификацијима, планиране и остварене расходе по функцијама и организационој структури, преглед по програмима и програмским активностима који су реализовани у извештајном периоду. Укупно остварени приходи износе 328.153.312 динара, односно 110,4 одсто у односу на планиране приходе. Расходи и издаци буџета реализовани су у износу од 279.155.767 динара, односно 63,98 одсто планираних расхода. У извештајном периоду програм комуналне делатности реализован је са 50,98 одсто, локални економски развој 100 одсто, развој туризма 68,69 одсто, развој пољопривреде 48,58 одсто, заштита животне средине 42,99 одсто, организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 48,07 одсто, предшколско образовање 91,59 одсто, основно образовање 86,16 одсто, социјална заштита 73,23 одсто, примарна здравствена заштита 58,57 одсто, развој културе 37,40 одсто, развој спорта и омладине 60,97 одсто, локална самоуправа 75,30 одсто и политичи систем локалне самоуправе 79,63 одсто.

         -На крају прошле године рекао сам да радови у Општини Мало Црниће неће стати, да је то само пресек и прелазак са старог у нови буџет и то се у протекла два месеца и показало као тачно. Много је јавних набавки спроведено и велики број радова се завршава. Ових дана се завршава асфалтирање у пет насеља, спроведена је јавна набавка и у току је издавање решења за најбољег понуђача за изградњу атарског пута Кобиље – Божевац. Такође, завршена је јавна набавка за куповину специјалног возила – трактора са продуженом хидрауликом које ће Комунално предузеће поред осталог користити за кошење растиња и сечу грања и чишћење снега и одржавање улица у зимском периоду.  Очекује се почетак радова на асфалтирању платоа испред „МР групе“ која запошљава око 50 радника. У току је расподела ризле за атарске путеве по месним заједницама и очекујемо да ће са овим лепим временом Комунално предузеће почети санацију, реконструкцију и изградњу нових атарских путева, рекао је Антонијевић.

            У наставку седнице одборници су дали зелено светло на извештај о раду за прошлу годину и план рада за 2019. годину Општинског штаба за ванредне ситуације, годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплаве у 2019. годиини и финансијски извештај Ветеринарске станице Мало Црниће за 2018. годину. Усвојени су елаборати са развојним планом мреже јавних основних школа и предшколских установа за период 2019 – 2024. године, одлуке о пијацама, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода, Општинском већу и Општинском правобранилаштву. За члана Надзорног одбора Дома здравља именована је Мирјана Славковић из Малог Црнића.

                                                                                                                           Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content