Због изградње брзе саобраћајнице Пожаревац – Голубац, потребно је да се власници наведених катастарских парцела број:

20817, 20823, 20809, 20307, 20306, 20305, 20303/26, 20303/22, 20303/21, 20303/20, 20303/18, 20303/17, 20303/16, 20303/15, 20303/14, 20303/13, 20303/12, 20303/11, 20303/10, 20303/9, 20303/7, 20303/8, 20303/6, 20303/5, 20303/3, 20303/2, 20300/3, 19978/2, 19978/1, 19990, 19989, 19988, 19987, 19986, 19985, 19984, 19983,

19982, 19981, 19980, 19979, 1976, 19973, 19972, 19971, 19970, 19968, 19967, 19945, 19966, 18349, 18350 и 20684, јаве Одељењу за имовинскоправне послове (канцеларија 134, 135 и 136) са документацијом о власништву за предметне парцеле у периоду од 4. до 8. априла.

Све додатне информације могу се добити на следећим бројевима телефона:  012/539-650 и 012/539-648.

 

Share.

Comments are closed.

Skip to content