2018-07-03T15:24:14+02:00 3. јула, 2018. 15:24 |

На заседању петровачке Скупштине: Ребаланс због временских непогода

На дневном реду 27. седнице Скупштине општине Петровац нашло се девет тачака од којих издвајамо ребаланс буџета који је првенствено урађен због нормализовања стања након елементарних непогода које су задесиле Општину, одборници су усвојили нови ребаланс буџета, којим се средства у висини од петнаестак милиона динара пребацују Штабу за ванредне ситуације. Председник Скупштине општине Петровац Миланче Аћимовић истакао је да је тај износ мали како би се исплатило све оно што је рађено око отклањања последица невремена.

– Ту пре свега мислим на санирање путева, пробијање водопропуста, чишћење канала, помоћ око чишћења кућа… Такође, износ од 5.836.000 динара који је добијен као капитални наменски трансфер усмерили смо на плаћање израде пројекта Малог моста у Петровцу (2,3 милиона динара), а 3,7 милиона динара послужиће за исплату ПДВ-а за пројекат у Стамници који ради Канцеларија за управљање јавним улагањима. Да бисмо обезбедили средства за санацију штета нанетих током трајања ванредне ситуације, смањили смо субвенције непрофитним предузећима за 2 милиона динара и средства у износу од 5 милиона која су била предвиђена за текуће поправке каналске мреже такође пребацили за ванредне ситуације. Грађани који су претрпели штету могу то да пријаве до 15. јула у канцеларији инспекцијске службе,  истакао је председник Скупштине општине Петровац Миланче Аћимовић.

                                 ИЗМЕНА У ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ

Одборници су  тајним гласањем разрешили дужности досадашњeг члана Општинског већа Небојшу Влајића из Великог Лаола и за новог члана са 30 гласова „за“ изабрали Слободана Милошевића из Петровца.

Пружајући информацију о извештају овлашћеног ревизора на финансијски извештај ЈКП „Паркинг сервис“ за 2017. годину, директор Саша Ранђеловић је истакао да је независни ревизор изнео мишљење да предузеће послује у оквирима законски прописаних норми, да се извештаји приказују истинито и објективно по свим материјално значајним питањима, о чему говори и позитиван финансијски резултат предузећа који је исказан по завршном рачуну.

Одборници су већином гласова дали сагласност на измену одлуке о Општинској управи и одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ о расподели добити по финансијском извештају за прошлу годину. Иначе, Надзорни одбор је донео одлуку да се 50 одсто од остварене добити, односно 684.367 динара уплати у буџет Општине. Друга половина добити биће опредељена за уређење и проширење постојећих паркинг места и отварање и сређивање новог паркиралишта.

Усвојена је и измена програма пословања КЈП „Извор“ за 2018. годину, која се односи на измену месечног фонда обрачуна зарада, а на основу Колективног уговора. Измена програма пословања не садржи повећање масе зарада, већ само прерасподелу у оквиру постојеће масе. Одлуком о мрежи предшколских установа утврђује се број и просторни распоред предшколских установа на територији Општине Петровац, а одборници су дали зелено светло на измењену одлуку о одређивању назива необележених и новоформираних улица.

Д. Динић