2020-12-18T20:36:02+01:00 18. децембра, 2020. 17:44 |

У Жагубици: Буџет тежак пола милијарде

На трећој седници Скупштине општине Жагубица одборници су једногласно усвојили буџет за 2021. годину који је пројектован на 498.500.000 динара, и на приходној  и на расходној страни.

Према речима председнице Скупштине општине Оливере Пауљескић буџет је крајње реално планиран на основу остварених прихода у текућој години, а по упутству Министарства финансија буџет је рестриктиван у складу са тренутном ситуацијом.

-У буџету за 2021. годину наћи ће се пре свега све пренете неизмирене обавезе које неће моћи да се изврше до краја ово године, као и пројекти и капитална улагања на којима се увелико радило и у овој години, а чија се финализација очекује у 2021. години. Најзначајнији су асфалтирање улица и тргова, као и доградња, санација и адаптација зграде вртића у Жагубици. И у наредној години значајна средства из општинског буџета биће издвојена за социјална давања, бесплатан превоз ученика и грађана наше општине, бесплатан боравак деце у вртићу, ученичке и студентске стипендије, бесплатну ужину за треће дете и социјалне случајеве, једнократну помоћ породиљама за свако новорођено дете и помоћ незапосленим мајкама у трајању од девет месеци, као и помоћ у кући за стара и изнемогла лица, казала је Пауљескић.

Скупштинска позиција у 2021. години износи  8.417.740 динара, док ће се на разделу председника Општине располагати са 7.069.642 динара и Општинског већа са 1,3 милиона динара. Гледајући по програмима највише средстава биће издвојено за опште услуге локалне самоуправе 211.848.547 динара, следе организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура са 57.230.240 динара, предшколско образовање 48.243.656 динара, социјална и дечија заштита  26.278.608 динара и основно образовање 21,2 милиона динара. За становање, урбанизам и просторно планирање опредељено је 19,2 милиона, заштиту животне средине 17.195.000 динара, пољопривреду и рурални развој 16,3 милиона, развој културе и информисања 32.300.955 динара, развој спорта и омладине 10 милиона, развој туризма 9.990.950, комуналне делатности 9.180.000 динара, средње образовање и васпитање 6 милиона, здравствену заштиту 4 милиона и политички систем локалне самоуправе 16.787.382 динара.

Пре него што је усвојена одлука о буџету Општине за 2021. годину, одборници су дали зелено светло на четврти овогодишњи ребаланс буџета.

-На крају буџетске године расходе буџета смо довели на износ од 501.560.000 динара. Све оне расходе за које више нема ни времена да се реализују пребацили смо у следећу годину, а средства су усмерена на оно што је ургентно и приоритетно. Очекујемо извршење на нивоу од најмање 80 одсто, с обзиром да је извршење буџета до 30. септембра износило 58 одсто остварених прихода и расхода у односу на план, истакла је председница Скупштине општине. Усвојен је и извештај о извршењу буџета за првих девет месеци 2020. године. До 30. септембра буџет је приходно и расходно извршен са 58 одсто.

У наставку седнице дата је сагласност за образовање Општинског штаба за ванредне ситуације у чији састав су именовани: Сафет Павловић, командант Штаба, Предраг Ивковић, заменик команданта, Радиша Симеоновић, начелник Штаба, Драгана Милосављевић, секретар и чланови: Смедеревка Буцкић, Радиша Милошевић, Младомир Милојковић, Весна Стојиловић Гвозденовић, Евица Милић, Ненад Милосављевић, Срђан Којадиновић, Саша Огњановић, Дејан Николић, Саша Туфегџић, Миодраг Радојковић, Данијел Петровић, Стојадин Шћопуловић, Биљана Перкић, Горан Лукић, Јовица Стојановић, Драган Зарић, Горан Милинковић и Владан Лазић.

Такође, усвојене су и одлуке о бесплатном превозу путника на територији Општине, утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину и закључак о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање. Дата је сагласност на план рада, календар активности и финансијски план Црвеног крста Жагубица за 2021. годину, Програм пословања, ценовник услуга и предлог уговора о вршењу услуга Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица, Програм пословања ЈКП „Белосавац“ за наредну годину, Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине за 2021. годину од стране Канцеларије за пољопривреду и Кадровски план Општинске управе за наредну годину.

 Нови чланови Надзорног одбора ЈКП „Белосавац“ на мандатни период од 4 године су: Роберт Пејић (председник), Данијела Милић и Миланче Здравковић. У Управни одбор Центра за социјални рад општина Петровац на Млави и Жагубица именовани су Станко Кокотовић (председник), Драгиша Јовић, Светлана Јанковић, Данијела Милић и Жарко Туфегџић, а у Надзорни одбор Игор Шабановић (председник), Марија Јовановић и Моника Новевски Перић. У наредне 4 године Управни одбор Културно – просветног центра „Јован Шербановић“ чиниће Јовица Стојановић, Радивоје Новаковић и Слободан Николић, а Надзорни одбор Миодраг Симеоновић, Ивана Милутиновић и Мирослав Мирковић.

                                                                                                                        Д.Динић