За успешно обављање послова из своје надлежности који се тичу одржавања  хигијене, Јавно комунално предузеће „Комуналне службе“ Пожаревац сваке године улаже у основна средства, обнавља  возни парк и осталу опрему. Средствима буџетског фонда за заштиту животне средине предузеће је набавило 200 нових металних контејнера (посуда од 1,1м3). Према речима директора Maрка Марјановића контејнери су купљени по цени 31.650 динара без пдв-а. Вредност добијених средстава за ове намене из буџетског фонда за заштиту животне средине је 7.600.000 са пдв-ом.

 -Инвестиционо улагање у посуде у складу је са средњорочним и дугорочним плановима и програмом пословања предузећа. Реч је о улагању у техничке ресурсе који треба да омогуће бржи, квалитетнији и безбеднији рад наших радника и пружање услуга за које је предузеће и основано, истиче директор.

  Са улагањима у опремање ЈКП „Комуналне службе“ биће настављено и током године. На последњој седници Скупштине града одборници су дали сагласност на Посебан програм 2 Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ који се односи на коришћење наменских средстава буџетског фонда за заштиту животне средине у 2021. години. Предузеће је благовремено затражило средства из буџетског фонда за опремање у циљу испуњења усвојених средњорочних програма пословања и Плана управљања отпадом у овој години. Захтеви се односе на опремање возилима са приколицама за превоз отпада на регионалну депонију, на опремање аброл контејнерима, такође за превоз отпада на регионалну депонију као и за набавку специјалних возила аутосмећара и посуда за потребе сеоских месних заједница. Одобрена су им укупна средства у износу од 100.800.000 динара и то за набавку четири возила са приколицама за превоз отпада на регионалну депонију (92.160.000 динара) и за опремање аброл контејнерима (шест комада) за депоновање отпада на регионалну депонију у вредности 8.640.000 динара.    

Share.

Comments are closed.

Skip to content