2020-03-17T11:17:08+01:00 17. марта, 2020. 11:17 |

Национална служба за запошљавање обуставила рад са странкама

Од уторка, 17. марта, у свим организационим јединицама Националне службе за запошљавање обуставља се непосредан  рад са странкама.

Неће се вршити пријављивање на евиденцију незапослених лица, нити ће се евидентирати обавезно лично јављање тражиоца запослења.

Моле се сви послодавци који подносе захтев за издавање  или продужење радне дозволе да га упуте електронским путем на мејл адресе филијала, у складу са обавештењем које се налази на веб сајту Националне службе за запошљавање у одељку „документи / дозволе за рад“.

Такође моле се клијенти да користе алтернативне облике комуникације – телефон, мејл и друго.

Контакт телефони и мејл адресе путем којих заинтересована лица могу добити све потребне информације везане за рад филијала Националне службе налазе се на интернет страници НСЗ www.nsz.gov.rs и на уллазним вратима сваке филијале.