Буџет „тањи“ за  80 милиона

Буџет Града, након усвајања другог овогодишњег ребаланса, износи 4.246.000.000 динара. Умањен је за око 80.000.000 динара због неостварених прихода од продаје покретне имовине, уследило је смањење прихода у буџету у износу од 157.000.000 динара, као и примања од продаје земљишта од 145.000.000 динара.

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

Сашa Павловић

По речима заменика градоначелника Саше Павловића, овим ребалансом предвиђена су средства за реализацију 84 капитална пројекта у износу од 1.360.016.000 динара.

-У другом ребалансу буџета наведени су и капитални пројекти, који су већ реализовани, међутим, по Закону о буџетском систему, односно на основу планирања буџета, они се воде до њиховог коначног завршетка. Новим буџетом ове ставке биће  анулиране, рекао је Павловић и додао:

-Тренутно се одустало од реализације неких капиталних пројеката. Они ће бити обухваћени буџетом за наредну годину. Овоме се приступило из разлога што нема времена за њихову реализацију до краја ове године, а нисмо желели да се новац беспотребно задржава у буџету, истакао је заменик градоначелника.

Пројекти од којих се одустало односе се на изградњу пешачко – бицилистичке стазе у Моравској улици (5.000.000 динара), затим на асфалтирање Улице Нова 4 – Илије Гојковића (16.000.000 динара), ојачавање коловозне конструкције, асфалтирање и поплочавање тротоара у Партизанској улици (од Лоле Рибара до Далматинске), односно Месне заједнице „Васа Пелагић“ (21.600 динара), као и на изградњу МБТС 10/04 киловата, 2х1000 киловат ампера у Шећерани са два 10-то киловатна подземна вода (25.500.000 динара).

 

Финансијска помоћ породицама са децом

            Одборници су на последњој седници изменили Одлуку о финансијској подршци породицама са децом, која сада гласи:

            -Овом одлуком се утврђују услови и начин остваривања права на новчану накнаду у износу од 40.000 динара за прворођено дете, породицу у којој се роде близанци, тројке или четворке и регресирање цене боравка близанаца, трећег и сваког наредног детета и деце са сметњама у развоју у Предшколској установи „Љубица Вребалов“ у Пожаревцу.

            Први јун установљен је као Дан борбе против беле куге.

Одборник Демократске странке Бобан Огњановић оценио је да се извештаји попут ребаланса буџета, одборницима достављају сувише касно, због чега они нису у могућности да активно учествују у расправи. Исти је случај, како је рекао и са одлуком о буџету за наредну годину, која је у изради.  -На прагу смо децембра, када би требало да добијемо макар предлог одлуке, рекао је Огњановић и додао:

   -Проблем стварају примања од продаје нефинансијске имовине, где је евидентиран мањак од 301.000.000 динара, међутим нисам чуо шта је ове године планирано да се прода како би се остварио приход. Јер уколико желите да остварите приход од продаје нечега, морате имати и понуде, нагласио је Огњановић. Он је такође упитао представнике власти због чега се није отпочело са изградњом трафостанице у Шећерани, да ли се можда одустало од овог пројекта?

Одговоре на ова питања  дао је заменик градоначелника Саша Павловић:

-Кренућу од прихода, које је требало остварити од продаје нефинансијске имовине. Наиме, била је планирана продаја покретне имовине у Шећерани. Оглас је расписиван четири пута, и до сада није било понуђача. Сада ћемо расписати нови оглас за продају покретне имовине, а тиче се онога, што смо затекли приликом куповине, објаснио је Павловић, уз напомену да ће на овај начин Град повратити уложени новац, ако не и зарадити. Велики скок, рекао је, уочен је код прихода остваредних од пореза на зараде што говори да постоји помак у запошљавању.

Изградња трафостанице од 2 мегавата на простору Шећеране обустављена је, јер се тренутно ради пројекат, који Град Пожаревац суфинансира заједно са ЕПС-ом. Када пројекат буде готов и све дефинисано наредне године, приступиће се изградњи.

Павловић је објаснио и зашто се одустало од асфалтирања неких улица.

-За Партизанску улицу ускоро ће бити отворена јавна набавка за замену азбестно цементног цевовода. То је једини разлог, због чега ће асфалтирање и полочавање ове улице сачекати наредну годину. Између осталог и Улица Нова 4 претходно мора бити уређена – сведена до нивоа за асфалтирање, средства су издвојена, рекао је Павловић.

Од нових пројеката, у ребаланс 2 унети су асфалтирање Хајдучке улице у Месној заједници „Чачалица“ (8.000.000 динара) и поплочавање тротоара у делу Улице Боже Димитријевића у Костолцу (5.000.000 динара).

Приходи који припадају Градској општини Костолац ребалансом 2 нису мењени и износе 225.695.724 динара.

Одборници су на последњој Скупштине, без дискусије, дали сагласност на ребаланс програма пословања јавних предузећа у овој години и на извештаје о реализацији њихових програма у 2016..

Тема седнице био је и извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца за период јануар – септембар 2017, уз образложење заменика градоначелника..

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ ОСТВАРЕНЕ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА У 2016.

           Половина  Граду до 30. новембра 

            Јавно предузеће „Топлификација“ у обавези је да у буџет Града Пожаревца, до 30. новембра, уплати 50 посто од укупне нето добити, остварене у прошлој години. Реч је о средствима у износу од 125.235.591 динара. Друга половина новца, односно преосталих 50 посто средстава припада предузећу и води се као нераспоређени добитак.

            Јавно предузеће „Љубичево“ ће од 4.557.915 динара, у буџет Града морати да уплати 2.278.957 динара, док ће друга половина новца „отићи“ на покривање губитака из ранијих година.

            Према извештају, „Водовод и канализација“ су у 2016. остварили добит од 1.350.784 динара, од чега ће 675.392 динара бити уплаћено Граду, а друга половина средстава сматра се нераспоређеним добитком из претходних година.

            До 30. новембра, остварену добит из прошле године, у буџет Града уплатиће и ЈКП „Комуналне службе“. Ово предузеће је у 2016. остварило остатак дохотка од 10.671.202 динара, од чега 50 посто иде оснивачу, друга половина представља нераспоређену добит. 

            У прошлој години добро је пословало и Предузеће „Паркинг сервис“, остварило је добит од 5.851.811 динара. Граду се од овог износа усмерава 2.925.905 динара, док остатак средстава остаје предузећу као нераспоређена добит.

 

НОВ ЦЕНОВНИК УСЛУГА ГРЕЈАЊА

Скупштина је дала сагласност на Одлуку о новим ценама топлотне енергије за купце прикључене на систем даљинског грејања у сезони 2017/2018. Нови ценовник услуга почеће да се примењује од 1. децембра.

На седници је за директорку Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ именована Марија Паповић, која је до сада обављала функцију вршиоца дужности директорке. Такође, разрешени су стари и именовани нови чланови једног броја управних, надзорних и школских одбора.

            Донета је и одлука да Град отпише дуг Акционарског друштва „Индустрија обуће“ Београд и потраживање према Грађевинском предузећу „Мостоградња“ АД Београд.

М. П.

Share.

Comments are closed.

Skip to content