2019-09-03T17:55:03+02:00 3. септембра, 2019. 17:55 |

Настављени радови на блоку Б3

У ЕПС-овом огранку у Костолцу напредује реализација једног од највећих инвестиционих пројеката у Србији којим ће енергетски систем добити нови производни блок снаге 350 мегавата у Термоелектрани „Костолац Б“. После готово три деценије, „Електропривреда Србије“ гради модеран, ефикасан блок, који ће испуњавати све домаће и европске еколошке стандарде. Техничке карактеристике новог блока подразумевају вредност емисија у дозвољеним граничним вредностима, и то сумпор-диоксида до 150 мг/м3, једињења азота до 200 мг/м3 и прашкастих материја до 10 мг/м3.

      Вредност инвестиције у оквиру друге фаза пакет – пројеката „ТЕ Костолац Б“ је 715,6 милиона долара, од чега су улагања у изградњу блока „Костолац Б3“ 613 милиона долара. Пројекат се реализује у сарадњи са партнерима из Кине и укупно 85 одсто средстава за финансирање пројекта обезбеђено је из дугорочних кредита кинеске Ексим банке, док 15 одсто средстава обезбеђује ЕПС. Рок отплате кредита је 20 година, укључујући грејс период од седам година и фиксну камату од 2,5 одсто годишње. Друга фаза пројекта обухвата и део који се односи на повећање производних капацитета копа „Дрмно“ са девет на 12 милиона тона угља годишње изградњом шестог јаловинског система. Тај део инвестиције вредан је 97,6 милиона долара и радови на изградњи јаловинског БТО система су завршени.

      Пројекат је комплексан и подразумева обимне планова и документацију, као и испуњавање различитих услова за добијање дозвола. Према условима Републичког завода за заштиту споменика културе о примени мера заштите у заштићеној зони археолошког локалитета Виминацијум, завршени су археолошки истражни радови на локацији будућих објеката блока „Костолац Б3“, а такође је од Министарства заштите животне средине добијена и сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину. Пројекат се реализује уз успешну сарадњу са суседном Румунијом, у складу са конвенцијом ЕSPOO о прекограничном утицају на животну средину.

       – Пројекат је због бржег добијања грађевинских дозвола, као и почетка радова, подељен на 14 фаза. Радови се интензивно изводе у три правца: израда пројектне документације и прибављање дозвола и сагласности, затим израда и испорука опреме, као и извођење радова на локацији. Један од главних предуслова за почетак израде опреме и почетак извођења радова на градилишту је израђена документација, као и добијање сагласности од одговарајућих институција, истиче Жељко Лазовић, руководилац портфолија кључних инвестиција ЕПС-а.

        Сва документација у потпуности се усклађује са прописима Републике Србије. У периоду од 2016. године до данас добијена је енергетска дозвола, затим решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта, а потом и локацијски услови од Министарства грађевине и саобраћаја.

      – До сада је добијено осам грађевинских дозвола, које обухватају више од 85 одсто пројекта, чиме се отворила могућност извођења значајних радова на градилишту – додаје Лазовић.

       Предуслов за почетак производње опреме је давање сагласности техничке контроле на пројектну документацију, као и усвајање документације контроле квалитета. До сада је техничка контрола усвојила пројекат за грађевинску дозоволу, а усвојена је и документација система квалитета (QCP, ЕQCP и ITP).

                                                                   Партнери

        Пројекат у Костолцу реализује се на основу међудржавног споразума Србије и Народне Републике Кине о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре, укључујући и област енергетике. Пакет – пројекат за ТЕ „Костолац Б“ оквирно је уговорен 2010. године са компанијом CMEK (China Machinery Engineering Corporation), једном од две највеће кинеске компаније из области енергетике, и одвија се у две фазе.

 

       У јануару 2019. године FIDIC инжењер је послао обавештење да су испуњени услови за почетак производње главне опреме – котла, турбине и генератора. У овом тренутку предвиђено је око 130 различитих произвођача делова и опреме на пројекту, док је предвиђени број планова испитивања и контролисања око 500, од чега је одобрено 80 одсто.

        Почела је производња опреме за систем хемијске припреме воде, за црпну станицу, димњак, GTS (главни технолошки систем), постројење одсумпоравања димних гасова, систем кречњака и влажни електрофилтер. Напредак извођења радова на градилишту условљен је израдом пројеката.

         – Припремни радови за цело градилиште обухватају изградњу привремених саобраћајница, ограде градилишта, напајање градилишта електричном енергијом, водом, израду канализације и свега неопходног за несметан и безбедан рад на градилишту. Сарадња са кинеском страном је на завидном нивоу. Очекујемо да до краја 2019. године завршимо генератор, део котловског постројења, загрејаче високог и ниског притиска и деаератор и челичну конструкцију котла, а затим да се почне производња на осталој опреми за коју се буду стекли услови, рекао је Лазовић.

                                                      Техничка спецификација

        Очекивана годишња производња Б3 је око 2,5 милијарди киловат-часова електричне енергије. Остали технички параметри су: номинална снага – 350 МW, параметри свеже паре – п=254 бар и т=571 Ц, продукција свеже паре за номиналну снагу – 971 т/х, годишње часовно ангажовање блока – 7.500 х.

         Планирано је да се до краја године заврше и грађевински радови на системима хемијске припреме воде, димњаку и пумпној станици. План је и да се за систем GTS заврши темељ и почне монтажа челичне конструкције, као и да почну радови на системима за одсумпоравање димних гасова, кречњака, као и влажном електрофилтеру.

                                                                                                                                                  Р.Н.