2020-07-10T09:13:51+02:00 10. јула, 2020. 09:13 |

Нова трафостаница у септембру

Радови на изградњи трафостанице „Рудник 4“, одвијају се у континуитету и према предвиђеној динамици. Тако је било и у току ванредног стања. Степен завршетка прве фазе радова је око 65 одсто. Реч је о трафостаници снаге 32 MVA (2×16 MVA), напона 110/6 kV, која ће снабдевати електричном енергијом рударску механизацију и опрему и функционисати у западном делу угљеног лежишта ПК „Дрмно“.

Према речима Александра Златковића, пројект – менаџера за изградњу трафо – постројења, програм се реализује у две етапе. Прва фаза обухвата радове на изградњи далековода 110 kV дужине од 2,3 километра од разводног постројењa 110 kV ТЕ „Костолац Б“ до ТС „Рудник 4“ и ТС „Рудник 4“ 110/6 kV. 

Александар Златковић

− Да би се објекат пустио у рад, мораће да се сачека завршетак послова предвиђених за другу фазу реализације пројекта, који се односе на изградњу прикључка, односно проширење и реконструкцију разводног 110 kV постројења у власништву ЕМС у ТЕ „Дрмно“ и пројектовање и изградњу ваздушног прикључног вода у дужини од 600 метара који пролази кроз круг Термоелектране „Костолац Б“ до разводног постројења 110 kV у ТЕ „Дрмно“. Ово је веома компликован захват, јер вод напона 110 kV мора да се провуче испод водова 400 kV постојећих блокова Б1 и Б2 у ТЕ „Костолац Б“. У току је набавка каблова и постројења напона 6 kV за напојну мрежу из ТС „Рудник 4“ према БТО системима који ће се из ње напајати електричном енергијом. Укупна вредност комплетног пројекта је 750 милиона динара,  ЕПС то финансира из сопствених извора, истакао је Златковић. 

Рок за завршетак прве фазе радова је 10 месеци од дана увођења извођача радова у посао. Према Златковићевим очекивањима, радови треба да се заврше у року, током јула ове године.

Опрема за трафостаницу набавља се преко фирме „Сименс“. Радове на изградњи ТС изводи „Јужна Бачка“, а опрему и радове за далековод (етапа 1) набавља „Електроисток изградња“. Пројектовање, набавку опреме и радове за ваздушни прикључни вод (етапа 2) изводе заједно „Електроисток изградња“ и „Елмод инжењеринг“. Проширење и реконструкцију РП 110 kV у ТЕ „Костолац Б“ у власништву ЕМС-АД заједнички раде „Јужна Бачка“ и „Електроисток изградња“.

                                                                                                                               Р.Н.