2018-08-14T18:18:10+02:00 14. августа, 2018. 18:18 |

Новине у евиденцији ПДВ-а

ПКС Регионална привредна комора Браничевског и Подунавског управног округа организовала је семинар на тему „ПДВ евиденције, преглед обрачуна ПДВ-а и попуњавање обрасца ПППДВ“. Циљ семинара је да се полазници упознају са начином вођења евиденција, начином попуњавања прегледа обрачуна ПДВ-а и подношења ПДВ пријаве и оспособе за практичну примену.

-Од 1. јула 2018. године, први пут од увођења ПДВ-а, ова пореска пријава се подноси на  другачији начин, јер се подноси и преглед обрачуна електронским путем. То значи да ће обвезници ПДВ-а бити дужни да у овом прегледу обрачуна прикажу све врсте својих промета као и аналитички дају увид у то од кога набављају своја добра, ко су привредни субјекти који им испоручују добра и услуге. На тај начин Пореској управи биће омогућен увид у пословање на један другачији, целовитији начин. Захваљујући својим капацитетима и информатичкој подршци Управа ће моћи да на другачији начин врши одабир пореских обвезника за контролу. То ће се пореским обвезницима вишеструко вратити кроз уштеду времена, јер Пореска управа ће сада без доласка и отварања налога за контролу моћи да утврди о ком промету заиста се ради код пореског обвезника и које приходе они заиста остварују, истакла је Снежана Матејић, спољни сарадник Привредне коморе Србије.

 Она је напоменула како није извршена припрема у очекиваном обиму, али да ће до 15. августа порески обвезници морати да поднесу пореску пријаву са овим прегледом обрачуна.

-Очекујемо да ће успешно обавити овај посао јер је Привредна комора привредницима дала апсолутну помоћ и подршку у овом њиховом задатку, додала је Матејић.

                                                                                                    Д.Динић