2017-02-06T10:07:28+01:00 29. новембра, 2016. 11:25 |

Општинско веће у Црнићу: О Дирекцији и броју запослених

 

Malisa Antonijevic

 Малиша Антонијевић

Осма седница Општинског већа у Малом Црнићу, којом је председавао председник Општине Малиша Антонијевић, протекла је у знаку припреме предстојећег заседање Скупштине општине.

Једногласно је усвојен  предлог Одлуке о престанку рада, постојања и брисања из регистра Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Општине Мало Црниће“ и преузимању права, обавеза и послова овог предузећа од стране Општине. ЈП „Дирекција за изградњу“  престаје са радом  1. децембра ове  године, а сва њена права, обавезе и послови, закључно са 30. новембром 2016. прелазе на Општину Мало Црниће, као оснивача.

Чланови Већа једногласно су утврдили и предлог Одлуке о изменама Одлуке о максималном броју запослених у 2015. години, као и предлог Одлуке о Општинској управи, којом се дефинишу:  надлежност, унутрашња организација, начин руковођења, односи са другим органима, средства за рад и друга питања од значаја за функционисање Општинске управе.

Веће је било сагласило и код одобравања  додатних средстава у износу од 460.000 динара за замену топловодног котла у систему централног грејања у матичној школи „Ђура Јакшић“ у Топоници.

На седници је утврђен и предлог да се дужности члана  Школског одбора ОШ „Моша Пијаде“ Мало Црниће разреши Анкица Миловановић из Калишта, као представник родитеља због престанка основа именовања и да се уместо ње именује Данијела Станковић из Батуше, такође представник родитеља.