У последњем саопштењу Градског одбора странке слободе и правде коментаришу се  дотације невладиним организацијама и удружењима грађана за које је у буџету Града Пожаревца за 2023. годину планирано 47.500.000 динара. У претходне три године за ове сврхе опредељено је 122.750.000 динара.

        -Невладине организације и удружења грађана од јавног интереса за град Пожаревац чији се програми и пројекти финансирају из градског буџета  требало би да имају видљиве, јасно мерљиве ефекте и требало би да утичу на већи број грађана. Деловање цивилног сектора требало би да допринесе пре свега јачању демократских процеса и друштвеног просперитета, што овде најчешће није случај. Постоји велики број организација и удружења од којих су многа скроз непозната широј јавности, а која своје пројекте финансирају из градске касе и то без јасних механизама контроле и евалуације, док нико није сасвим сигуран шта грађани Пожаревца имају од тога, наводи се у саопштењу.

       Осим тога, напомињу у ССп-у државна ревизорска институција која је вршила контролу ових расхода имала је примедбе на вредновање предлога пројеката при самом избору, а због непостојања јасно дефинисаних мерила за рангирање учесника на конкурсу, затим што нису дефинисани иструменти обезбеђења у случају ненаменског трошења средстава и нереализације пројеката, као и на то што није спроведен мониторниг у току реализације.

-Овакво поступање у располагању средствима свих грађана Пожаревца у најмању руку је неодговорно и отвара могућност за разне махинације и коруптивне радње, сматрају и захтевају од градоначелника и градских власти да јасно дефинишу критеријуме на основу којих се додељују средства, да редовно објављују које су организације и удружења добила средства и за које пројекте, а као најважније, да прецизирају начине на које се може утврдити који су ефекти ових дотација, ко је задужен да прати њихову реализацију и да о томе редовно обавештавају јавност.

        ГО ССП Пожаревац у свом Плану за Пожаревац поставио је као неприкосновен принцип транспарентности у трошењу јавних средстава и око таквих питања неће бити никаквих компромиса, наводи се.

Share.

Comments are closed.

Skip to content