O nama

O nama 2017-01-13T23:51:56+00:00

Prvi broj lista «Reč naroda» izašao je 20. januara 1945. godine

Prvi urednik lista bio je Miodrag Džuverović, profesor Gimnazije.

Ljuba Krneta, drugi urednik lista, seća se:

– „Reč naroda“ dobija zadatak da što šire informiše javnost o naporima u raznim krajevima Okruga da bi se što pre i uspešnije rešavali vitalni problemi vezani za obnovu privrede, organizaciju političkog života, za obnovu trgovine i zanatstva, poljoprivrede, prosvete i zdravstva, socijalne zaštite, za obnavljanje i unapređenje zadruga, za pokretanje kulturnog života u gradu i na selu. Valjalo je podržati i ohrabriti mnogobrojne i raznovrsne inicijative na terenu koje su se javljale u težnji da se što brže ide napred. Bilo je potrebno otvarati perspektive u svim sredinama za one akcije koje obećavaju bolji život. Istovremeno, list je morao da izrazi i kritičke stavove i gledišta o raznim pojavama i izbivanjima koja su odudarala od opštih društvenih napora i nanosila štetu brzoj konsolidaciji društveno – političkog života u ovom kraju…“

U to vreme akcija isušenja Ramskog rita bila je najveći poduhvat omladine Okruga, ali i u Republici Srbiji. Dogod je ta akcija trajala „Reč naroda“ je objavljivala veliki broj informacija, vesti, reportaža. U informaciji od 25. oktobra saznajemo da je u toj akciji učestvovalo 6.000 ljudi iz našeg Okruga, a u intervjuu sa Bogoljubom Stojanovićem saznaju se mnogi detalji. Od poplave će biti zaštićeno 1.200 hektara i celo selo Kisiljevo…

Godine 1946. osnivaju se privredna preduzeća i zanatske zadruge. Prva berberska zadruga osnovana je u Požarevcu, ima četiri berbernice sa 16 radnika, uspešno posluje i stolarska zadruga, zadrugari dobro zarađuju. Osnovana je i krojačka zadruga u Kučevu, opančarska u Kličevcu i krojačko – abadžijska u Vel. Gradištu, a 13. aprila osnovano je Okružno građevinsko preduzeće…

Posebna priča u listu su radovi u poljoprivredi. Mašinsko – traktorska stanica u Požarevcu raspolaže sa 8 traktora, 14 traktorskih plugova. Setva se uspešno odvija.

Grade se i novi kapaciteti – podrum u Oreovici…

Bilo je to i vreme „ponesenosti“ i uzleta.

Selidbe redakcije „Reči naroda“ imaju zanimljivu istoriju. Prve prostorije biće u Omladinskom domu, ali za kratko, pa će se naći na Trgu oslobođenja i tako redom… Na našoj slici je zgrada na Trgu Braće Vujović, odnosno na početku ulice Čede Vasovića. Godine 1952. u obnovljenoj „Reči naroda“ tu su nekada bile prostorije redakcije.

Novinari „Reči naroda“ Dragoslav Nestorović i Predrag Radovanović jedan od prvih ozbiljnijih intervjua imali su sa inž. Mirkom Bizjakom, direktorom Majdanpeka u izgradnji

Oni su prodavali list

Novine bez kolportera, uličnih prodavaca, gotovo da se ne mogu zamisliti. Imao ih je i list „Reč naroda“. Prvi i sa najdužim stažom bila je Persa Marković, koju su svi Požarevljani znali kao Tetka Persu u broju od 29. novembra 1969. godine Milivoje Ilić pod naslovom „Jedna je Tetka Persa“, piše:

„Interesantno je koliko životne priče ljudi iz vremena obnove i izgradnje zemlje sliče jedna drugoj… Takav jedan život proživela je Tetka Persa Marković“.

Bilo je i drugih prodavaca našeg lista. Ko nije znao Stevu Karamarkovića-Stevu Mečku koji je sa svojih stotinu kilograma znao i da potrči kad bi dobio list. Prodavao je i „Borbu“ i „Politiku, „Novosti“. Ko se ne bi setio Žike Pantića-Pandžu, Miodraga Markovića-Mileta Kozu ili Blagoja Blagojevića-Karanfila, koji je uz Tetka Persu, takođe imao najduži staž prodavca novina. Otišao je u penziju kao radnik „Reči naroda“.

Današnja redakcija lista «Reč naroda»:

Izdaje:  NIPD “Reč naroda” A.D. Požarevac, Takovska 5

Izvršna direktorka: Andrijana Maksimović

Vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika: Svetlana Evkovski

Redakcija: Darko Dinić, Milena Perišić, Ivana Vukanović, Tatjana Rokvić Stojković, Ljubiša Nastasijević

Marketing i finansije: Vladan Milić

Priprema za štampu i grafički dizajn: NIPD “Reč naroda” A.D.

Tekući račun: 105-52460-80 AIK BANKA

Štampa: Štamparija “Borba” Beograd, Kosovska 26

Godišnji izveštaj 2013.

Revizorski izveštaj 2013.

Izveštaj 2015.