2019-10-18T17:56:39+02:00 18. октобра, 2019. 17:56 |

О новом Порталу јавних набавки

У жељи да утиче на побољшање привредног амбијента и благовремену припрему учесника у поступцима јавних набавки за примену новог Закона о јавним набавкама, Привредна комора Србије у сарадњи са Управом за јавне набавке уз подршку Пројекта „ЕУ Подршка даљем унапређењу система јавних набавки у Србији“ организовала је у Пожаревцу практичну дводневну радионицу „Нови портал јавних набавки и функционалности портала“, на којој је учествовало више од 40 понуђача и наручилаца.

 Нови Закон о јавним набавкама биће усвојен у наредном периоду, а примењиваће се од 1. јула 2020. године. Циљ доношења овог закона је потпуно усаглашавање правног система Републике Србије са правним тековинама Европске уније из области јавних набавки, као и унапређење одређених законских решења у циљу ефикаснијег спровођења поступака јавних набавки, смањењу трошкова и административних процедура, заштити малих и средњих предузећа од негативних последица централизације јавних набавки, као и ефикаснијој заштити права у току саме процедуре.

Нови Закон о јавним набавкама доноси правило да се сва комуникација и размена података у поступку јавне набавке спроводи електронским средствима на Порталу јавних набавки. Нови Портал јавних набавки омогућиће већу ефикасност, уштеде и транспарентност у поступцима јавних набавки које спроводе јавни и секторски наручиоци. Такође, увођење електронске комуникације у јавним набавкама омогућава стандардизацију и аутоматизацију процеса од стране наручилаца, али исто тако подстиче веће укључивање привредних субјеката у поступке јавних набавки чиме се повећава конкурентност тржишта и постиже већа вредност за уложени новац.

Током практичне радионице у Пожаревцу, представници Управе за јавне набавке су предочили најзначајније новине предлога Закона о јавним набавкама, док су више о Порталу јавних набавки говорили представници Пројекта и Управе. Представљене су основне функционалности нужне за припрему коришћења Портала – од изгледа Портала, процеса регистрације, као и неопходних корака за припрему, објаву и анализу планова јавних набавки. Поред тога, учесници су имали прилику да спроведу практичне вежбе на Порталу и да се упознају са детаљима спровођења отвореног поступка јавних набавки, начином објављивања јавног позива и конкурсне документације, појашњењима, изменама конкурсне документације, подношењем и отварањем понуда, као и доделом уговора и подношењем захтева за заштиту права. Након Београда и Пожаревца, радионице ће бити  одржане у Новом Саду, Суботици, Нишу, Лесковцу, Крагујевцу и Краљеву.

                                                                                                          Д.Динић