2018-09-05T13:35:58+02:00 5. септембра, 2018. 13:35 |

О правилном трошењу јавних средстава

Др Душко Пејовић и Бане Спасовић

Град Пожаревац данас је био  домаћин предавања на тему „Досадашње искуство Државне ревизорске институције у поступку спровођења ревизије финансијских извештаја и правилности пословања јединица локалне самоуправе“, које су организовали Државна ревизорска институција и Програм за развој Уједињених нација у Србији (УНДП), у оквиру пројекта „Унапређење ревизије општина ради одговорности и ефикасности у управљању јавним финансијама“ који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC).

           Државна ревизорска институција је највиши орган ревизије јавних средстава у Републици Србији. Циљ одржавања семинара је да се превентивно, а не у поступку ревизије, руководиоцима и одговорним лицима укаже на то које су најчешће неправилности са којима се сусрећу ревизори током вршења поступка ревизије.

           -Желимо да нагласимо како настају те неправилности, шта треба учинити да се не понављају, да се ојача интерни контролни систем и механизам у коме би јединица локалне самоуправе самостално  својим снагама могла да отклони све те неправилности. Тренутно се врши реорганизација Државне ревизорске институције како би смо код јединица локалних самоуправа били чешће по различитим питањима и по различитим проблемима, вршећи и финансијску ревизију. Ефекат нашега рада требао би бити мерљив, јер смо садау позицији да утврђујемо који су то индикатори и учинци нашег рада, у квантитативном и квалитативном делу и како се то одражава на саме грађане. Овде смо са циљем да чујемо који су актуелни проблеми, како бисмо могли иницирати промене одређених прописа, а са друге стране да укажемо које су то најчешће неправилности које се догађају, како се не би понављале. Град Пожаревац смо одабрали зато што је он посебном ревизијом и након ревизије одазивног извештаја показао да је спреман да исправља откривене неправилности, да извршава дате препоруке и надам се да ће врло брзо ући у ред градова који ће моћи  да се похвале добрим финансијским извештавањем и поступањем у складу са прописима, истакао је др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор.

           Упознавање са радом Државне ревизорске институције и досадашњим искуствима државне ревизије у поступцима ревизије, од непроцењивог су значаја за унапређење механизма управљања финансијама на локалном нивоу, нагласио је градоначелник Пожаревца Бане Спасовић.        Скупу су присуствовали заменик градоначелника Пожаревца Саша  Павловић, градоначелник Новог Пазара Нихат Бишевац,врховни државни ревизор Стојанка Миловановић, овлашћени државни ревизор Данимир Вулиновић, представник УНДП Синиша Биљман, председници општина, начелници управа, руководиоци директних и индиректних буџетских корисника, директори јавних предузећа, домова здравља, апотека,школа.

                                                                                                  Д.Динић