2017-10-31T09:32:40+01:00 31. октобра, 2017. 09:32 |

ОБАВЕШТЕЊЕ: O извођењу вежби са бојним МЕС

Јединице Војске Србије изводиће вежбе са бојним минско – експлозивним средствима на полигону „Могила“.
Вежбе ће се реализовати 1. 2. 6. и 7. новембра у времену од 07,00 до 18,00 часова, на простору полигона „Могила“ који захвата објекте: Циганске ливаде (тт 79.5) – Могила – т.124 – Градско брдо.
1. Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеном времену.
2. Полигонски – вежбовни простор у којем ће се изводити вежбе са бојним МЕС биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: „НЕ ИДИ ДАЉЕ – МИНЕ“ и обезбеђен стражарима.
3. У току извођења вежбе, у датим рејонима долазиће до долета делова материјала који се руши, земље и камена и који представљају сталну опасност за лица која се не придржавају овог обавештења, јер могу да изазову погибију или тешко повређивање лица која су у близини.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу.