Извршни одбор Општинске конференције Социјалистичког савеза Пожаревац на последњој седници усвојио је текст предлога и упутио га Општинској скупштини на усвајање и доношење одлуке  о расписивању изјашњавања радних људи и пензионера  о  завођењу месног самодоприноса ради задовољења друштвених потреба од интереса за све грађане  Општине.

           Скупштина општине је на последњој седници, одржаној прошлог петка, донела закључак према коме се прихвата предлог Извшног одбора ССРН и налаже надлежним органима да изврше све потребне припреме за изјашњавање грађана о завођењу месног самодоприноса.

           У предлогу се наводи да ће се путем самодоприноса градити Економско-привредни школски центар, Дом пионира и омладине, објекат у оквиру Болнице „Др Воја Дулић“ ,  просторије за друштвено-забавни живот пензионера и проширити  водовод, канализација и електро-мрежа у Костолцу и обавити реконструкција водовода и  канализације, улица и тротоара у Пожаревцу.

           Средства од петогодишњег самодопрноса у износу од  2,5 милијарде динара послужиће као партиципација (учешће) за реализацију  Програма.

Share.

Comments are closed.

Skip to content