Пољопривредна саветодавна и стручна служба Пожаревац у сарадњи са јединицама  локалне  самоуправе промовисаће Правилник о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације и помагати пољопривредним произвођачима око ових питања. Обнова регистрације упредвиђена је за период од 1. марта до 30. априла.

     За обнову регистрације потребно је доставити прописане обрасце са подацима о газдинству и биљној и сточарској производњи надлежним подручним јединицима Управе за трезор, према месту пребивалишта носиоца пољопривредног газдинства. Такође, мора  се напоменути да за тачност података одговара подносилац захтева.

-Ако се утврди да пољопривредно газдинство није пријавило све парцеле на којима обавља пољопривредну производњу или да стање на терену не одговара подацима уписаним у регистар, пољопривредном газдинству се решењем утврђује пасивни статус. За време трајања пасивног статуса пољопривредног газдинства не могу се  користити прописани подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, каже    Звездана Јовановић из  ПССС Пожаревац.

            Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је Правилник о изменама и допунама Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства. Последњим изменама које су објављене у ,,Службеном гласнику РС“ од 21. децембра 2018. године, прописан је обавезан упис свих катастарских парцела на којима се обавља пољопривредна производња.

-У пракси је примећено да поједина пољопривредна газдинства не пријављују све парцеле на којима обављају пољопривредну производњу. Како би се избегла могућност злоупотреба остваривања права на субвенције, а истовремено побољшала тачност регистра пољопривредних газдинстава, пољопривредници морају пријавити све катастарске парцеле на којима обављају пољопривредну производњу, каже  Јовановић.

  Овим правилником извршена је и допуна шифарника биљне производње којом се предвиђа раздвајање регистрације површина под боровницама од површина под осталим јагодичастим воћем (рибизла, огрозд, брусница, аронија и друге), као и увођење уписа производње осталог јабучастог воћа (оскоруша, јаребика…), осталог коштичавог воћа (марела, трњина…), као мање заступљеног воћа (шипурак, смоква, киви и друге). Тиме се постиже прецизнији преглед комерцијалне производње  воћарских култура и омогућава остваривање права на подстицаје и за ову производњу.

    За детаљније информације из овог правилника, ПССС Пожаревац стоји на располагању пољопривредним произвођачима.

Share.

Comments are closed.

Skip to content