2019-06-04T18:23:06+02:00 4. јуна, 2019. 18:23 |

Очекује се просечан род

У организацији Пољопривредне саветодавне и стручне службе Пожаревац одржана је традиционална манифестација „Дан озимих стрних жита“. Многобројни пољопривредни произвођачи су директно на терену имали прилику да виде оно што нуде селекционе куће, али и да добију конкретне одговоре од пољопривредних стручњака и представника селекционера.

Директор ПССС Пожаревац Ненад Вујчић наглашава да овакве манифестације за примарни циљ имају да помогну произвођачима да лакше одлуче о одабиру семена и технологија које ће им омогућити веће приносе. Дан поља озимих стрних жита организује се већ тридесетак година и пригодна је прилика да се произвођачима прикажу новине у струци и на шта треба посебно да обрате пажњу.

Овом приликом пољопривредни произвођачи су обишли демооглед на имању   ПССС Пожаревац код МИП-а на коме се налази и комисијски оглед са 540 парцелица  озимих стрних жита. У огледу је присутно 39 сорти и један хибрид озимих стрних жита и то по једна сорта ражи и овса, 3 сорте тритикалеа, 6 сорти јечма, 28 сорти и један хибрид пшенице из 7 селекционих кућа.

Према речима Јоргованке Влајковац, саветодавца за ратарство огледи се постављају сваке године ради праћења приноса и карактеристично је да се производња одвија у истим агроеколошким и агротехничким условима. Сорте и хибриди прате се три године и најприноснији се препоручују за увођење у производњу на пољопривредним  газдинствима. После жетве резултати приноса се објављују, тако да и сами произвођачи могу да имају увид у то.

 -Демооглед је посејан на земљишту типа смонице, а предусев је био сунцокрет. Основно ђубрење је обављено са 300 килограма по хектару НПК хранива (15:15:15) и с обзиром да је прошле јесени био изузетно велики дефицит влаге у земљишту, одрађена је само редукована обрада тањирањем. Сетва је обављена тек 12. новембра и ницање се десило у јануару и фебруару под снегом. За прихрану је у два наврата коришћен КАН у укупној количини од 300 килограма по хектару. Мајске кише у количини од 170 литара по метру квадратном на неки начин су надокнадиле дефицит влаге и можемо да очекујемо просечан, стабилан принос на подручју Браничевског округа, казала је Јоргованка Влајковац.

            Заштита је одрађена уз помоћ препарата хемијске куће „Адама“ и коришћени су њихови хербициди, инсектициди и фунгициди за сузбијање корова, болести и штеточина.

-Први третман извршен је у фази између првог и другог коленца озимих стрних жита и тада смо на парцелама имали испуњен праг штетности за присуство болести.   Наравно, корови су већ тада били доминантни и била је појава житне пијавице, односно леме и тада смо користили инсектицид Lamdex у количини од 0,2 l/ha. За болести смо користили препарат Custodia 1 l/ha, за сузбијање корова употребили смо Tomigan 0,5 l/ha и Metsulfuron – metil 10 gr/ha, a против полегања жита Trimaxx 0,5 l/ha. У фази потпуног класања и почетка цветања користили смо комбинацију препарата Zamir 1 l/ha i Lamdex 0,2 l/ha у циљу сузбијања Фузаријума, ларви житних пијавица, трипса и других штетних организама који су се нашли у том тренутку на пољу, истакао је Јовица Јуришић, саветодавац за заштиту биља.

                                                                                                          Д.Динић