У периоду од 20. до 31. децембра, у Улици Моше Пијаде у Пожаревцу, продаваће се новогодишње јелке са бусеном.

За ту намену је Градско веће Града Пожаревца утврдило простор на два паркинг места и то са леве стране, од улаза у паркинг простор између киоска и мењачнице, до ограде на паркингу у Улици Моше Пијаде.

Корисник јавне површине може продавати искључиво јелке са бусеном и потврдом надлежног шумског газдинства.

За коришћење површина јавне намене, корисник плаћа дневну накнаду у износу од  60 динара по метру квадратном, на рачун 840-714565843-77, позив на број по моделу 97, са позивом на број (ПИБ) и са назнаком – накнада за коришћење површина јавне намене.

Подносилац захтева дужан је и да уплати локалну административну таксу на рачун број 840-742241843-03, по моделу 97, са позивом на број 52080, у износу од 1.577,00 динара по важећој таксеној тарифи.

Share.

Comments are closed.

Skip to content