Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште донео је Наредбу да се од понедељка 27. априла дуж улице Бошка Вребалова, (од катастарске парцеле 1703 дo 1709)  обавља продаја цвећа и расада. У складу са Наредбом, Јавно комуланно предузеће „Дунав“ Велико Градиште дужно је да запосленима и корисницима услуга (закупцима места и купцима) обезбеди и омогући примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 попут држања социјалне дистанце, дезинфекција као и употреба заштитних средстава  – маски и рукавица. Контролу спровођења прописаних мера вршиће ЈКП „Дунав“ Велико Градиште и комунална инспекција.

Share.

Comments are closed.

Skip to content