2021-10-23T20:45:33+02:00 24. октобра, 2021. 07:29 |

Одржавање засада купине након бербе

Засад купине је веома битно одржавати након бербе у циљу стварања доброг родног потенцијала за наредну годину. Неопходно је урадити одређене агротехничке мере као што су обрада земљишта, уништавање корова, ђубрење парцеле, орезивање двогодишњих изданака и превентивну заштиту од болести и штеточина.

Купина као воћна врста има плитак коренов систем, неопходно је обрадити земљиште на дубину око 10 цм, фрезама или култиваторима између редова и у самом реду, при чему се уништавају и корови. Уношење стајског и минералних ђубрива вршимо на основу претходно урађене агрохемијске анализе земљишта. 

Уклањање или орезивање двогодишњих изданака је веома важна агротехничка мера, јер се на тај начин поспешује родни потенцијал младих једногододишњих изданака. Самим уклањањем двогодишњих изданака добијамо боље проветравање и осветљеност засада.   Морамо их уклонити јер смањују транспирацију и тада су највише изложени нападу штетних патогена и инсеката. Проузроковачи болести и штетни инсекти прелазе са двогодишњих на младе једногодишње изданке, заражавају и ослабљују саму биљку и припрему за период зимског мировања, што утиче на количину рода у наредној вегетацији. После орезивања двогодишње изданаке изнети из засада и спалити уз поштовање мера безбедности.

Остављене једногодишње изданке проредити, уклонити оне који су оштећени и оставити само оне који су доброг потенцијала. Изданке треба повезати да у зимском периоду не би дошло до њиховог оштећења. Добром негом засада по завршеној берби омогућавамо дужи експлотациони век, бољу родност и бољи квалитет плодова.

Милена Зафировић, дипл. инж. у ПССС Пожаревац