2018-05-25T08:42:11+02:00 25. маја, 2018. 08:42 |

Оператер у прехрамбеној индустрији – ново занимање

 

У току свог дугогодишњег постојања Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“ мењала је називе и подручја рада. Основана је 1982. године као „Земљоделско – шумарска школа“. Образовала је ученике у области пољопривреде, ратарства и пољопривредне механизације. Нова етапа у њеном развоју почиње 1967. године, када прераста у Пољопривредно – прехрамбени школски центар „Соња Маринковић“ уводећи, уз пољопривредну и школовање  ученика за ветеринарску и прехрамбену струку. Од тог времена до данас, много тога се променило у организацији рада школе. Постала је савремена, модерна школа, свесна неопходности сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређења запошљивости и потребе за оспособљавањем ученике за примену теоријских знања у практичном контексту.


У новој школској години на подручју рада производње и прераде хране, Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“ уписаће 15 ученика на новом образовном профилу – оператер у прехрамбеној индустрији, реформисаном профилу – произвођач прехрамбених производа.

-Кроз време, како се структура привреде мења тако се и структура знања и вештина мења. Одржавање конкурентности на тржишту рада могуће је само ако су таква неопходна знања и вештине присутне у систему образовања, каже Нада Јелић, професор практичне наставе у Пољопривредној школи.

                                        ЗНАЊЕ  И ПРАКТИЧНА ОБУКА

Програм средњег стручног образовања за стицање квалификације оператер у прехрамбеној индустрији траје три године.Ученици стичу знања и вештине за спровођење хигијенских, заштитних и еколошких мера у технолошком процесу прехрамбене индустрије као и у производњи полупроизвода и готових прехрамбених производа, планирању и организацији сопственог рада у производњи прехрамбених производа. Обавезни стручни предмети на овом профили су физика, хемија, исхрана људи, операције и мерења у прехрамбеној индустрији, прехрамбена технологија, производња прехрамбених производа, здравствена безбедност хране.У оквиру стручних предмета ученици се упознају са основним састојцима намирница, начином прераде, конзервисањем, паковањем, етикетирањем и складиштењем готових производа.

Кроз планирани наставни програм ученици стичу учећи о својствима прехрамбених производа, о основним и специфичним процесима и опреми у прехрамбеној индустрији. Стечена знања ће оплемењивати вештинама у школској радионици за прераду воћа и поврћа.У току практичног рада  развијају одговорност, марљивост, флексибилност, склоност тимском раду у динамичном и захтевном производном окружењу.

                                         Упис у први разред

              У школској 2018 /2019. године Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу уписаће четири занимања трогодишњег нивоа: цвећар – вртлар, оператер у прехрамбеној индустрији као ново занимање, затим пекар и месар.

             У четворогодишњем трајању уписују се у први разред три занимања: по 30 ученика на образовним профилима пољопривредни, ветеринарски и прехрамбени техничар.

       МОГУЋНОСТИ ЗА ПОСАО И НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА

Нови образовни профил ученицима омогућава оспособљавање за рад у предузећима која се баве производњом, прерадом и дистрибуцијом  прехрамбених производа као што су јестива уља и биљне масти, кондиторски производи, безалкохолна пића, производи од воћа и поврћа…           

Како је пољопривреда, а нарочито прехрамбена индустрија развојна шанса наше земље, након завршеног школовања ученици ће моћи на својим газдинствима да узгајају, прерађују и дистрибуирају храну. Квалитет, безбедност и ефикасност кључни су покретачи у ланцу вредновања хране.

– Наши ученици стекну довољно праксе у школи и фабрикама у току практичне наставе, да могу квалитетно да се надограђују и усавршавају у даљем раду, каже Нада Јелић, професор практичне наставе.

.            Ученици који заврше овај смер  даље образовање могу наставити на високим  струковним школама за прехрамбену струку, угоститељство, хотелијерство и сличне високе школе.