2018-01-30T10:35:27+01:00 30. јануара, 2018. 10:35 |

ОПРЕЗ: Извођење вежби са бојним МЕС

Јединице Војске Србије изводиће вежбе са бојним минско – експлозивним средствима на полигону „Могила“.

Вежбе са бојним МЕС најављене су за 12. и 14. фебруар, у времену од 7 до 18 сати, на простору полигона „Могила“ који захвата објекте: Циганске ливаде (тт 79.5) – Могила – т.124 – Градско брдо.

  1. Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила  и сточних запрега у означеном простору у наведеном времену.

  2. Полигонски – вежбовни простор у којем ће се изводити вежбе са бојним МЕС  биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: „НЕ ИДИ  ДАЉЕ – МИНЕ“ и обезбеђен стражарима.

  3. У току извођења активирања МЕС, у датим рејонима долазиће до долета  делова материјала који се руши, земље и камена и представљају сталну  опасност за лица која се не придржавају овог обавештења, јер могу да      изазову погибију или тешко повређивање лица која су у близини.

Све информације о реализацији гађања, могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу.