2021-11-06T09:36:45+01:00 6. новембра, 2021. 09:36 |

Опрез! У току су вежбе на Песковима

Јединице Војске Србије изводе гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу ,,Пескови“ у општини Велико Градиште, рејон села Кусиће, који захвата објекте: Коларница, Ко-шеви, Орнице, Доњи пескови, Саднице и Топоље.
Гађање cе  извoди од 2. до 26. новембра, а затим и 29. и 30. новембра. Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: ,,НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова . При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије.

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирањем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.