Грађани којима је потребна дозвола за кретање у време полицијског часа, а за пружање услуга – нега болесног лица (услуге помоћи у кући- услуга социјалне заштите, али и директно уговорена помоћ између два физичка лица) и услуга социјалне заштите персонални асистент, потребно је да се захтевом обрате локалној самоуправи и доставе потребна документа која потврђују разлог за издавање ове дозволе.

Лица којима је потребна ова врста помоћи потребно је да поднесу захтеве са одговарајућом медицинском документацијом као и ЈМБГ и местом кретања за особу која пружа помоћ, поштом на адресу Општинске управе општине Жабари, Кнеза Милоша 103 или електронским путем на е – адресу: sozabari@ptt.rs

Јединица локалне самоуправе је дужна да након провере података, доставља захтеве Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања које ће након провере достављати Министарству унутрашњих послова ради издавање дозволе.

Share.

Comments are closed.

Skip to content