2020-05-14T20:55:03+02:00 5. маја, 2020. 08:33 |

ОПШТИНА ЖАБАРИ: Почели са радом угоститељски објекти

Штаб за ванредне ситуације општине Жабари на седници одржаној 4. маја донео је наредбу којом се дозвољава рад правним лицима и предузетницима који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића, односно пружање услуга послуживања корисника да врше и непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном – уз примену превентивних мера прописаних овом наредбом. Послодавци су дужни  да у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 . То подразумева организовање процеса рада који обезбеђује одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица од стране запослених – за пружање услуга на отвореном, као и додатне мере, ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере. Обавезна је дезинфекција просторија и подова и употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица и од корисника услуга – за пружање услуга у затвореном простору).

Што се тиче радног времена у малопродајним објектима током трајања ванредног стања, оно ће од 4. до 6. маја бити организовано од 7 до 17 часова, а од 7. маја па надаље по Одлуци о распореду радног времена у области промета на мало, угоститељства, туризма, занатства и других услужних делатности у општини Жабари.