2020-10-21T14:12:49+02:00 21. октобра, 2020. 14:12 |

Општина Жагубица: Једногласно за планове рада установа

На другој седници локалног парламента у Жагубици којом је председавао заменик председника Скупштине општине Миле Перић, разматрано је 18 тачака дневног реда и све су усвојене једногласно.

Дата је сагласност на план и програм рада Центра за социјални рад општина Петровац на Млави и Жагубица – Одељења у Жагубици за 2021. годину и финансијски план ове установе, за извор 07 средства буџета Општине Жагубица. У наредном периоду услуге Центра требало би усмеравати на побољшање социо – материјалног статуса корисника, јер највећи број корисника из свих старосних структура у систем социјалне заштите улази из овог разлога. У циљу смањења корисника новчане социјалне помоћи из категорије радно способног становништва потребно је успоставити интензивнију сарадњу са Националном службом за запошљавање, ради њиховог укључивања у програме доквалификације или преквалификације, како би се оспособили за рад и евентуално радно ангажовали кроз јавне радове. Очекује се повећање броја једнократних новчаних помоћи и већи обухват корисника којима треба обезбедити средства за набавку огревног дрвета, затим планира се помоћ школској деци, повећање износа на име опреме за смештај корисника у дом или хранитељску породицу, обезбеђивање трошкова превоза до установа…

Финансијским планом за наредну годину предвиђен је наставак текућег финансирања у складу са Законом о социјалној заштити и Одлуци о социјалној заштити Општине Жагубица, као и помоћи у реализацији пројекта набавке возила на лизинг у трајању од три године. У текућем периоду остварена је добра сарадња и реализација финансијских планова је на нивоу од преко 90 одсто.

У наставку седнице одборници су дали зелено светло на извештај о раду Предшколске установе „Полетарац“ за 2019/2020. годину, годишњи план рада за 2020/2021. годину и за члана Управног одбора ове установе именована је Лидија Динић.

Донето је решење о именовању Комисије за планове Општине Жагубица коју ће чинити: Милан Симић (председник), Јовица Траиловић, Ненад Милосављевић, Владан Милошевић, Станиша Степић, Ненад Крчум и Гордана Илић. За председника Надзорног одбора Туристичке организације именован је Милош Ђурић, а за члана  Надзорног одбора ЈП за планирање и управљање пројектима општине Жагубица Јовча Миловановић. Општински савет родитеља за школску 2020/2021. годину чиниће: Вања Јеремић, Дејан Трукић, Драгиша Богдановић, Радиша Симеоновић, Драган Николић, Марија Војиновић, Саша Лекић, Весна Зарић, Јелица Јакшић и Зорица Радуловић. У Комисију за израду програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини  именовани су Илија Мустецић (председник), Драгана Милосављевић, Добрила Пауљевић, Станиша Степић и Саша Шћопуловић, док ће Комисију за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у наредне четири године чинити: Невенка Матовић (председник), Звездана Васиљевић Шћопуловић, Станиша Мијалковић, Томислав Рајковић и Тања Милошевић. Нови чланови Школског одбора Средње техничке школе Жагубица су Слободанка Јанаћковић и Јовица Траиловић, а ОШ „Моша Пијаде“ Златан Милојевић.

Одборници су усвојили измене Кадровског плана Општинске управе за 2020. годину, Стратегију за унапређивање предшколског васпитања и образовања општине Жагубица за период од 2020. до 2025. године, правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Предшколској установи „Полетарац“ и измене и допуне ценовника услуга Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица.

                                                                                                                                                    Д.Динић