2019-11-06T09:51:58+01:00 6. новембра, 2019. 09:51 |

ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ И ДУМБРАВИТА: Пројекат прекограничне сарадње

Општина Голубац је отпочела реализацију пројекта прекограничне сарадње „Спровођење заједничке стратегије управљања отпадним водама у хидролошком сливу Дунава“, финансираном од стране ЕУ. Партнер на пројекту је румунска општина Думбравита.

У оквиру пројекта је и изградња недостајуће канализационе мреже у  улицама:  Синђелићева, Бранислава Нушића, Карађорђева, Топличина, Цара Лазара, Рибарска, Виноградарска, Царице Милице, Косовска, Војводе Степе, Лазе Лазаревића и делом Хајдук Вељкова.

Рок за реализацију планиране пројектне активности је 24 месеца.