2018-12-11T11:12:48+01:00 11. децембра, 2018. 11:12 |

Отварање нових могућности уз помоћ ИТ

Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац почиње реализацију пројекта „Роботека“. Реч је о радионицама које ће корисницима Дечијег и Одељења за младе уз помоћ информационих технологија понудити систем учења користан за развијање креативности, критичког мишљења и самосталности.  У радионицама ће се користити Lego Mindstorms EV3 роботи који подстичу међусобну сарадњу и стимулишу учење реалним решавањем проблема, а младима на брз и забаван начин приближавају рачунарство и програмирање, природне науке, математику и нове технологије.

       Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац има за циљ да путем овог пројекта из свог угла, не само едукује ученике, већ придобије нове и задржи постојеће кориснике. Учесницима „Роботеке“ биће омогућено да сагледају савремену библиотеку из друге перспективе, отварањем низа могућности кроз инспиративне и едукативне садржаје, тако да ова институција постане место за интелектуални, емоционални и социјални развој кроз изражавање даровитости, креативности и оригиналности коришћењем едукативних средстава попут Lego Mindstorms EV3 робота.

Радионице ће водити Драгана Глишић Живановић, дипломирана библиотекарка и Александра Миленковић, виша књижничарка, које су у удружењу грађана „EduLab“ прошле тренинг едукатора, а  први учесници биће ученици основних школа, којима ће се касније придружити средњошколци са мало комплекснијим програмом.

      „Роботека“  ће се одржавати једном недељно, а зависно од броја пријављене деце,  број термина радионица биће повећаван.

В.В.