Средња медицинска школа „Павле Савић” је прва приватна средња школа у Пожаревцу. Образовни профили који се изучавају у овој школи су изузетно атрактивни, будући да су они све потребнији у очувању здравља савременог човека, па су зато високо цењени и све исплативији у Србији и свету.

Прва приватна средња школа у Пожаревцу је верификована 7. јула 2022. године Решењем број 022-05-00240/2022-03, Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Бави се образовањем редовних и ванредних ученика за четворогодишње образовне профиле медицинска сестра – техничар и физиотерапеутски техничар. Школа се налази у централној зони града Пожаревца, у Улици Лоле Рибара и смештена је у модерном и функционалном објекту са адекватном опремом, а ученичка пракса обавља се у Општој болници Пожаревац и другим здравственим установама у граду.

Марија Јотов

Учионице и кабинети су пространи, модерно дизајнирани и опремљени савременим наставним средствима. Пажљиво одабран, стручан и амбициозан наставни кадар, ученицима ће представљати инспиративну средину не само за усвајање нових знања и развој личне компетентности, већ и место где ће градити пријатељства, помагати једни другима и тако стицати врлине које су преко потребне у времену у којем живимо. 

-Уколико желиш да радиш на подручју унапређења здравља, спречавања болести, лечења и рехабилитације, али и помоћи болесним и повређеним особама у повећању покретљивости, ублажавању бола, спречавању и ублажавању трајних последица болести и повреда, онда је Средња медицинска школа „Павле Савић” у Пожаревцу прави избор за тебе, поручује будућим ученицима Марија Јотов, в.д. директора Средње медицинске школе „Павле Савић“.

Основни циљ школе је оспособити младе за самосталан стручни рад након завршетка четворогодишњег образовања и припремити их за наставак школовања на високошколским установама. Значајно је напоменути да школа омогућава и ванредно школовање, преквалификације и доквалификације. Завршетком ове врсте образовања ученици се могу запослити у свим здравственим установама у Србији и свету или наставити школовање на медицинским академским и струковним студијама. 

Зашто баш ми?

Предности школовања у Средњој медицинској школи „Павле Савић“ су бројне:

Рад у малим групама

Пажљиво одбаран стручан наставни кадар

Савремене и добро опремљене учионице

Стручна пракса у највећим и најпознатијим здравственим установама

Могућност запошљавања у земљи и иностранству

Школа уписује ученике у први разред редовног школовања и у све разреде ванредног образовања. У први разред редовног образовања уписују се лица млађа од 17 година са положеним завршним испитом у основној школи, а у ванредно лица старија од 17 година са завршеном основном школом и започетим четворогодишњим образовањем. 

Истовремено, ова школа уписује лица старија од 17 година на програме доквалификације и преквалификације за образовне профиле медицинска сестра – техничар и физиотерапеутски техничар, где се доквалификацијом обухватају лица са претходно завршеном трогодишњом средњом школом свих врста, уз обавезу полагања допунских испита из општих и стручних предмета (за 1, 2, 3. и 4. разред) и матурског испита, а преквалификацијом се обухватају лица са претходно завршеном четворогодишњом средњом школом било ког другог образовног профила, која полажу само разлику испита из стручних предмета (за 1, 2, 3. и 4 разред) и матурски испит.

За редовне ученике настава се обавља по важећем наставном програму Министарства образовања, а за ванредне ученике и лица на доквалификацији и преквалификацији организује се и консултативна настава, по посебном распореду.

Јотов посебно истиче ће редовни ученици добити прикладно дизајнирану одећу и уџбенике и да, уз изучавање предвиђеног наставног програма, ова школа нарочито брине о високом квалитету стручне праксе, изучавању немачког и енглеског језика и пружању помоћи при запошљавању свршених ученика код нас и у европским земљама. 

-Наставу у нашој школи обављају компетентни наставници, којима се придружују и гостујући врхунски лекари из медицинских центара Србије. Занимања из области медицине за које се можете образовати у нашој школи су веома тражена на нашем и иностраном тржишту рада, а нарочито у земљама Европске Уније. Уз наше редовне наставне и додатне образовне програме ученицима ће током школовања бити омогућено и овладавање вештином вишег нивоа запошљавања, комуникације на страним језицима, како код нас, тако и у иностранству.  Један од битних циљева наше школе јесте и развијање активне сарадње са домаћим и иностраним школским и здравственим установама, чиме ће се ученицима пружити прилика за стицање додатног практичног искуства и створити већа могућност избора запослења по завршетку школовања, истиче Јотов.

Share.

Comments are closed.

Skip to content