2021-03-15T13:39:34+01:00 15. марта, 2021. 13:39 |

Пек у Великом Градишту: Гранична вредност сулфата

Због промене изгледа воде у реци Пек, која је постала мутна и сиво-жуте боје, претходних дана је вршено неколико узорковања дуж њеног тока. Резултате је ових дана објавила Општина Велико Градиште, где је узорак воде узет 4. марта.  Физичко – хемијска и микробиолошка испитивања вршио је Завод за јавно здравље Пожаревац, а према добијеним резултатима, нема прекорачења дозвољених вредности. Једино се горња гранична вредност уочава код нивоа сулфата, односно 199,9, док је дозвољени максимум 200.

Иначе, међу посматраним параметрима су pH вредност, нитрати, нитрити, амонијум јон, укупни неоргански азот, електропроводљивост, кисеоник, суспендоване и седиментне материје, остатак и губитак жарења на 550 степени, остатак испарења на 105 степени. Такође су испитивани фосфор, сулфати, бакар, хром, арсен, олово, кадмијум, жива, као и укупне калиформне бактерије.

А. М.