2020-12-01T20:57:35+01:00 1. децембра, 2020. 20:57 |

Петровац: Универзитет Колумбија истражује у Орешковици

              Фото: РТВ Млава

У атару села Орешковица налази се археолошко налазиште, локалитет из ране фазе Винчанске културе за које су се још пре шест година, поред Народног музеја из Београда и Завичајног музеја из Петровца на Млави, заинтересовали и стручњаци са Универзитета Колумбија  (Њујорк). 

Према речима научног истраживача са Универзитета Колумбија Душана Борић, 2014. године овај локалитет, који је био насељен у периоду око 5.200 године п.н.е. истраживало је 19 студената из Велике Британије.  

Како је геомагнетим снимањем терена површине 6  хектара добијена мапа ровова и палисада који окружују овај локалитет, то су истраживања могла да се наставе. 

На овом налазишту до сада су пронађени предмети из почетног периода Винчанске културе- фрагменти керамике са специфичним орнамемтима, посуде, фигурине и камене алатке. Пртепоставља се да је ово место  било густо насељено током  сто година после кога бива напуштено. 

Ископани експонати наћи ће се у Завичајном музеју у Петровцу на Млави,  a анализа до сада пронађених ископина планирана је на лето 2021. у Србији,  док ће се даље  анализе обављати у лабораторијама у Великој Британији и САД.