Министар државне управе и локалне самоуправе др Александар Мартиновић свечано je у Палати Србије потписао уговоре са 43 градоначелника и председника општина о додели 578 милиона динара за реализацију различитих локалних пројеката широм Србије.

Из Буџетског фонда Министарства државне управе и локалне самоуправе издвојено је 490 милиона динара за реализацију више од 40 најзначајнијих, претежно инфраструктурних пројеката на локалу, од чега је највише новца намењено за радове на вртићима, школама, културним, спортским и објектима јавне управе, али и за радове на комуналној инфраструктури и јавним површинама, док се 88 милиона динара улаже у отварање јединствених управних места у 13 општина и градова.

Општина Петровац на Млави једна је од неколико општина које су добиле финансијску подршку за отварање јединственог управног места и за реализацију пројекта „Усавршавање рада Скупштине општине“. Јединствено управно место поједностављује процедуру и механизам рада уз скраћивање рокова за добијање појединих докумената. То фактички значи да ће комплетна документација бити доступна на шалтеру ЈУМ-а, период издавања тражених докумената своди се на минимум, а потребе грађана биће остварене на једном месту. Успостављањем јединственог управног места постиже се такође бољи преглед предлога грађана о разним активностима на локалном нивоу. То је од значаја и са аспекта општинске управе, јер се успоставља двосмерна комуникација, односно брже, лакше и боље се добијају повратне информациjе странака о њиховим захтевима и потребама, па се тако може ефективније планирати рад управе. За успостављање ЈУМ-а Општина Петровац на Млави је добила финансијску подршку од МДУЛС-а у износу од 7.300.000 динара, док је учешће општине 730.000 динaра.

Када је реч о пројекту „Усавршавање рада Скупштине општине“ његов циљ је јачање капацитета органа општинске управе кроз увођење е-управе и савремених информационих технологија. Како је претходне године реализован пројекат увођења „Е-скупштинског система“ којим је модернизован рад скупштине – уведено електронско гласање, дигитално снимање седница, аутоматско вођење записника… и реконструисана сала скупштине, сада је са овим пројектом заокружена целина модернизације скупштинског система. Системом за електронску припрему и доставу материјала одборницима и члановима општинског већа предвиђа се увођење електронског система за припрему и доставу материјала за седнице Скупштине општине, како би се оптимизовао и унапредио рад органа локалне самоуправе у што већој мери. Систем се уклапа у рад, и помаже у постојећим процесима локалне самоуправе приликом припреме материјала за седнице Скупштине општине. За овај пројекат Општина Петровац на Млави је добила финансијску подршку од МДУЛС-а у износу од 5.300.000 динара док је учешће општине 1.060.000 динара.

Share.

Comments are closed.

Skip to content